‘In Arnhem zetten we flink in op het vergroenen van onze stad. Meer groen in de buurt, zorgt voor een gezonde leefomgeving voor Arnhemmers’, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen en Klimaatadaptatie). 

Aan de hand van data, waaronder luchtfoto’s, is bepaald of de Arnhemse wijken en buurten aan de groennorm voldoen. 

‘We gaan direct aan de slag met de resultaten uit de analyse. Voor wijken en buurten met te weinig groen maken we plannen voor een aantrekkelijke, groene en gezonde omgeving, die klaar is voor de extremere weersomstandigheden van de toekomst.’

De 3-30-300-regel 

De 3-30-300-regel is een instrument om te monitoren of een straat, buurt of wijk voldoende vergroend is. Volgens de regels is dat het geval als vanuit elke woning 3 bomen te zien zijn, 30 procent van een wijk uit schaduwplekken bestaat en als elke woning op maximaal 300 meter van een grotere groenvoorziening ligt. De regel wordt door gemeenten aangegrepen om radicaler te vergroenen.

De groenregel helpt de gemeente, die al een strategie klimaatadaptatie en een bomenplan heeft opgesteld, om scherper te prioriteren waar extra groen nodig is. Ook kan worden bepaald hoeveel en welk type groen wenselijk is. 

De grootste slag is volgens Arnhem te maken op het gebied van bomen. In sommige gevallen zijn de bomen te wijd verspreid. Op andere plekken zijn bomen te jong of te klein. Volwassen bomen vanaf een jaar of tien bieden meer klimaatadaptieve voordelen en gezondheidsvoordelen. 

Ook de 300-regel is in Arnhem is nog niet overal in orde. In Het Arnhemse Broek en omgeving Kronenburg wordt nu prioriteit gegeven om een park, speeltuin of ander type groenvoorziening op loopafstand aan te leggen.  

In gebieden die wel al voldoen aan de ‘300’ wordt kritisch gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van het bestaande groen. Deze moet voldoende geschikt zijn voor sport en spel en recreatie.