Via het informatiepunt kunnen ook vragen worden gesteld aan experts. Het zijn dezelfde experts die voorheen ook verbonden waren aan InfoMil, Bodem+, Helpdesk Water en Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Bij hen kan informatie worden ingewonnen die nodig is bij het werken met de Omgevingswet. Ook kunnen de experts uitleg geven over de wet- en regelgeving op het gebied van onder meer milieu, bodem en water, aldus het IPLO.

Overgangsrecht

De websites van InfoMil, Bodem+, Helpdesk Water en Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik worden niet meer bijgewerkt. Wel kan nog gebruik worden gemaakt van deze sites voor benodigde informatie bij het toepassen van overgangsrecht.

Via het Omgevingsloket kan iedereen vanaf 1 januari 2024 zaken regelen onder de Omgevingwet.

Het IPLO bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.