In het gebied Oostflank – grofweg tussen Prins Alexander en Zuidplein – worden 30.000 nieuwe woningen toegevoegd, waarvan minimaal 3.000 studentenwoningen.

Donderdag fiatteerde de raad de herziening van de omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam die het megaproject een stap dichter bij brengt.

Naast woningen komen er volgens de gemeente ook 30.000 nieuwe banen bij.

Derde stadsbrug

Om die woningen goed te ontsluiten, komt er een nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde. Die is naar verwachting in 2033 klaar. Daarover moet ‘snel vervoer’ rijden tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. 

‘Straks zijn er meer banen, opleidingen en voorzieningen binnen handbereik’, schrijft de gemeente in bericht op haar webpagina. 

Wie nu vanuit Rotterdam-Zuid naar de Erasmus Universiteit reist, doet daar minstens 40 minuten over. De derde stadsbrug moet die reistijd terugbrengen tot hooguit een kwartier, aldus de gemeente.

Natuurinclusief

De Rotterdamse raad nam een aantal moties aan over de nieuwe stadsbrug en overige plannen voor de Oostflank. Zo komt er een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe brug, inclusief een publiek debat over het ontwerp. De raad wil laten onderzoeken of de nieuwe brug natuurinclusief kan zijn, deze moet dan zo groen mogelijk worden met aandacht voor planten en dieren.

Een meerderheid van de raadsleden beschouwt de bouw van de derde van de stadsbrug als een ‘risicovol project, en verordonneerde dat het voortdurend op de hoogte wordt gehouden over de voortgang en het kostenplaatje.

De gemeente wil in de Oostflank veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving, en zet daarom in op extra voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen en veel groen.

Leefbaarheidsprogramma

Voor de wijk De Esch aan de noordzijde van de nieuw geprojecteerde brug, komt een leefbaarheidsprogramma. Bij de bouw van nieuwe woningen en voorzieningen op Zuid zet de gemeente in op een mix van maatregelen, zoals buurttuinen, geluidsschermen en geluidsisolatie en extra investeringen in voorzieningen en parken.

Het aantal sportterreinen in de Oostflank blijft in de toekomst gelijk. Volkstuinvoorzieningen worden na 2033 gebruikt om op te bouwen, de gemeente is van plan om kleinschaligere nuts- en buurttuinen aan te leggen als alternatief.
De komende jaren gaat de gemeente in de planning- en studiefase de plannen verder uitwerken.

In december 2021 werd de Rotterdamse Omgevingsvisie ‘Rotterdam Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ vastgesteld. Het gebied tussen Alexander en Zuidplein werd aangewezen als een van de grootste verstedelijkingsgebieden.