‘D66 Amersfoort staat voor een groene leefbare en bereikbare stad nu en in de toekomst. Wij willen meer woningen gezonde leefomgeving en een stad die niet compleet dichtslipt. Sturing op de openbare ruimte is daarvoor meer dan noodzakelijk’, verdedigde coalitiepartij D66 de keuze om de uitslag van referendum naast zich neer te leggen. 

‘We moeten naar een nieuwe balans met minder vanzelfsprekende ruimte voor de auto en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Het parkeerbeleid helpt ons bij die transitie. We staan dan ook nog steeds voor die stip op de horizon.’ 

Wethouder Tyas Bijlholt (D66) koppelde woningbouw, hittestress en wateroverlast aan het parkeerbeleid. Hij erkende dat het proces om de plannen te verdedigen niet goed is gegaan.  

‘We hadden beter perspectief moeten schetsen en een stip op de horizon laten zien. En dat we daar niet morgen zijn, maar dat we de tijd nemen om daar gezamenlijk te komen. Alleen die stip moeten we niet uit het oog verliezen.’ 

Amersfoort Panel negatief over plan 

De ChristenUnie, ook een coalitiepartij, vindt het onderwerp eigenlijk niet referendabel. ‘Bij raadgeving zien wij liever verdieping, wat is gebeurd met de Panel Amersfoort.’ Daarin wordt een panel van vierduizend Amersfoorters regelmatig gevraagd om hun mening. 

‘De antwoorden geven eigenlijk nog het meeste inzicht en wat ons ook al opviel bij de gesprekken in de stad werd hierin bevestigd en geobjectiveerd. Het ene nee is het andere nee niet’.  

Uit het panel bleek dat de meeste Amersfoorters nog geen vertrouwen hebben dat het plan gaat werken. Zo’n 60 procent vindt het nadelig dat hun bezoek geld moet betalen voor parkeren. De helft denkt niet dat het plan gaat leiden tot het beoogde verminderen van het autogebruik.

Gevraagd naar de voordelen zegt 39 procent dat er helemaal geen voordelen zijn. Dertig procent denkt dat parkeeroverlast in de buurt wordt voorkomen. Van de deelnemers vindt 66 procent dat het te veel tijd kost om naar een parkeerhub te gaan en 55 procent zegt dat hubs onmogelijk of onpraktisch zijn.

Over minder parkeren bij nieuwbouw is een grote meerderheid negatief. Dit betekent volgens 68 procent dat veel mensen daar niet kunnen wonen. Ook is er vrees voor drukte in nabijgelegen wijken. 

Uit het panel blijk ook is er veel onduidelijkheid over de details. De CU wil daarom dat de wethouder meer tijd neemt voor gesprekken in de stad en met alternatieve plannen komt. 

Coalitiepartij GroenLinks kiest ervoor om in de wijken in het noorden, waar massaal tegen is gestemd, het parkeerbeleid later in te voeren. De partij wil ook de kosten van de eerste vergunning verlagen tot 30 euro per jaar. Ook moet er een goede regeling komen voor mantelzorgers. 

Niets nieuws, zegt de lokale partij Amersfoort voor Vrijheid. ‘Ik was direct betrokken bij de campagne Ik heb meerdere debatten gehad met de wethouder en van alle amendementen is al sprake van geweest tijdens de campagne. Dat betekent dat voor de stemming dat het al deel was van dit plan. 

Opmerkelijk is dat de PvdA in Amersfoort ook tegen het voorstel heeft gestemd. Wel diende de partij moties en amendamenten in. ‘Wij weten dat er gewoon in meerderheid dadelijk dit plan wordt aangenomen.’

'Vertrouwen in de politiek geschaad'

De SP waarschuwde dat het negeren van het referendum het vertrouwen in de politiek schaadt. ’Drie partijen mogen zich nog wat extra schamen op hun partijcongres. D66, GroenLinks en de Partij van de Dieren. Wat een mooie woorden op jullie landelijke websites over het referendum en het uitbreiden en het versterken van de democratie.’ 

‘D66 vindt een referendum zelfs een noodrem op de democratie, maar D66 Amersfoort is de machinist die de remkabels al heeft doorgesneden.’ 

Desondanks nam de coalitie het plan, met enkele amendementen, aan. Het enige dat de gefrustreerde oppositie, inclusief PvdA, restte was het aannemen van een motie van afkeuring.