We hebben 900.000 nieuwe woningen nodig, berekende minister minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee jaar geleden. En snel ook, want er is een woningcrisis. Belangrijk dus dat we de bouw snel ter hand nemen.

De Jonge gaf ook een aantal oplossingen om te versnellen. Flexwoningen, op grote schaal bouwen, woondeals waardoor we voordeliger kunnen bouwen… Toch blijven de belangrijkste obstakels onderbelicht. Terwijl die relatief makkelijk op te lossen zijn.

Hier in Culemborg werken we aan de Stationsomgeving. Een wijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving waar de identiteit van de creatieve maakindustrie voelbaar is en blijft. 

Niet alle bedrijven die er zitten, kunnen hier blijven. Sommige maken echt te veel herrie of zorgen voor geuroverlast. We moeten die bedrijven dus verplaatsen.In overleg met ondernemers gaan we op zoek naar een andere plek. Het is een enorm project, maar zodra de bedrijven verhuisd zijn, kunnen wij starten met de bouw. 

Vleermuizen en salamanders

Maar voordat we kunnen bouwen moet je ellenlange procedures volgen. De procedure van de Flora- en Faunawet is daar één van. Ik vind het logisch dat we alle soorten dieren moeten beschermen, maar deze processen duren langer dan nodig. 

Vleermuizen moeten we beschermen, maar in ieder pand, waar je ook kijkt, zitten bij ons vleermuizen. Of neem uilen. Als er ooit een uil is geweest, moeten we onderzoeken of die er nog zit. Terwijl we weten dat die al jaren weg is.

Het gevolg is vertraging, terwijl het bouwterrein braak blijft liggen. Dat zorgt gelijk voor andere risico’s. Als er ergens een poeltje blijft staan, zit er zomaar een salamander. Of ergens een heuveltje zand waar oeverzwaluwen nestelen.

Beroep voor uitstel, niet afstel

Minister de Jonge wil de gerechtelijke procedures inkorten en de beroepsmogelijkheid afschaffen. Maar dat is naar mijn idee niet de oplossing. De procedures hoeven niet minder, maar moeten sneller.

Wij horen hier dat mensen in beroep gaan, omdat de procedures bij de Raad van State jaren kunnen duren. ‘We gaan dit niet winnen’, zeggen ze dan, ‘maar omdat die procedures zo lang duren, kan ik nog jaren van mijn vrije uitzicht genieten.’

Het gaat mensen soms niet om de beroepsmogelijkheden, maar om de duur. Schuif die minder kansrijke dossiers naar voren bij de rechters! Ik ben ervan overtuigd dat er minder procedures worden aangespannen, als de Raad van State sneller tot uitspraak kan komen.

Bedrijven kunnen elkaar stroom leveren

Netcongestie is het volgende obstakel. Als een bedrijf bereid is om te verhuizen om woningbouw mogelijk te maken, lukt het vervolgens niet om een nieuwe aansluiting te krijgen. Daardoor neemt de bereidheid om te verhuizen flink af.

Nog een voorbeeld: we hebben we hier een bedrijf dat de zonnepanelen moet afschakelen, anders levert hij te veel terug aan de netbeheerder. De buurman moet een aggregaat huren op diezelfde momenten, anders neemt hij te veel af bij de netbeheerder. Deze bedrijven mogen elkaar niet helpen zonder zelf energieleverancier te worden. 

Laat de opvolger van minister De Jonge zich niet alleen met de grote, lastige dossiers bezighouden, maar vooral deze obstakels wegnemen door de regels te nuanceren en te vereenvoudigen. 

Dan kunnen wij hier in Culemborg verder met onze woningbouwplannen. Want we willen snel bijdragen aan die 900.000 nieuwe huizen die nodig zijn.