De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) stelt gemeenten in staat om versneld huisvesting te realiseren voor aandachtsgroepen door een financiële bijdrage te leveren aan de bouw van nieuwe woonvormen. 

De vierde tranche is ruim overtekend. In totaal hebben 85 gemeenten 131 aanvragen ingediend voor 49.160.354 euro. 

Woonminister De Jonge heeft 66 gemeenten verspreid in Nederland voor 97 projecten een uitkering toegekend voor de realisatie van 1432 permanente woonruimten en 2933 flexwoningen. 

In vergelijking met voorgaande jaren wordt deze tranche minder gebruikt voor huisvesting voor arbeidsmigranten, en loopt het aandeel studentenhuisvesting verder op. 

Het gaat om: 

  • 175 woonruimten voor arbeidsmigranten;
  • 103 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen;
  • 140 woonruimten voor mensen tot 27 jaar die uitstromen uit een intramurale instelling;
  • 118 woonruimten voor mensen vanaf 27 jaar die uitstromen uit een intramurale instelling; 
  • 629 woonruimten voor statushouders;
  • 1.857 woonruimten voor uitwonende studenten;
  • 166 woonruimten voor woonwagenbewoners;
  • 671 woonruimten voor mensen met een sociale urgentie;
  • 186 woonruimten voor mensen met een medische urgentie;
  • 320 woonruimten voor Oekraïense ontheemden.

Het is de vierde en voorlopig laatste keer dat deze regeling beschikbaar komt. De Jonge laat onderzoek doen of er behoefte is aan een vervolg van de regeling en welke vorm dan passend is.  

In totaal heeft de RHA bijgedragen aan de realisatie van 21.380 woningen voor aandachtsgroepen.