MARK bestaat uit drie hoge torens van 60, 80 en 140 meter hoog, iets lager dan in eerste instantie gepland om de businesscase rond te krijgen, en 3 laagbouwblokken. Het wordt volgens betrokkenen een verticale stad. 

Tussen de gebouwen van de Architecten Cie, Kcap, Geurst & Schulze komt een groen plein, met in de plint horeca en een kleine winkel. Karres & Brands Landschapsarchitecten tekent voor de inrichting tussen de gebouwen.

Ook komen er werkplekken, een fitnessruimte en een rooftopbar. Er zijn zo’n 250 parkeerplaatsen voor auto’s gepland en 2000 plekken voor fietsen. 

Gemengd met sociale huur en koopwoningen

De torens zijn een gemengd project met 25 procent sociale huur, 25 procent middenhuurwoningen, 11 procent zorgwoningen en 39 procent huur- en koopwoningen voor de vrije sector.   

‘Doordat we nu voor 50 procent deelnemen in dit project zal ons eigen Woningfonds straks midden- en vrijesectorhuurwoningen in beheer nemen, waarvan het merendeel bestaat uit middenhuur’, zegt Peter van Oeveren, regiodirecteur BPD. 

Met het toevoegen van MARK groeit de portefeuille van BPD Woningfonds naar 5.000 middenhuurwoningen. ‘Hiermee liggen we op koers van 15.000 middenhuurwoningen in 2030’, zegt Tak Lam, fondsdirecteur BPD Woningfonds. 

BPD Ontwikkeling neemt de positie van Stadwaarde over binnen het project. Stadswaarde is initiatiefnemer, maar gaat zich nu richten op andere duurzame projecten.

De ontwikkelcombinatie KEES is in gesprek met een woningcorporatie over de afname van de sociale huurwoningen. Welke corporatie dat is, is nog niet bekend. Ook zijn er gesprekken over de zorgwoningen, laat de gemeente weten.

Minder woningen door stikstofbeperkingen 

Het aantal woningen is teruggeschroefd vergeleken met de eerdere wensen. Eerst waren er 1200 woningen voorzien, maar dat worden er dus 1015. Dat komt vanwege stikstofbeperkingen in de natuurvergunning. 

‘Plan MARK is een uiterst complex project met een zeer hoge dichtheid en is gelegen direct naast hoofdinfrastructuur (A2) en het spoor. Ook zorgt hoogbouw (hoger dan 70 meter) voor aanvullende maatregelen op het gebied van fundering, wind en brandveiligheid’, schreef in juli het college van B en W aan de gemeenteraad. 

De gemeente zegt nog niet te weten wanneer de bouw start, maar betrokken partijen spreken over 2025. Dan zouden de eerste bewoners in 2028 de sleutel krijgen. 

Hoger dan de Domtoren 

MARK wordt het eerste gebouw in Utrecht dat hoger is dan de Domtoren en komt op de locatie van het in 2010 afgeschoten project Belle van Zuylen.  

Die toren van architect Pi de Bruijn moest 262 meter hoog worden, maar haalde het niet door een niet sluitende business case. Ook lagen er nog vragen over windhinder rondom de in potentie iconische toren. 

De Belle van Zuylen kreeg veel kritiek, onder meer van toenmalig minister Cramer was tegen, net als toenmalige rijksbouwmeester Mels Crouwel. De toren paste volgens hen niet tussen de laagbouw van Leidsche Rijn. 

(Update 20/12: enkele correcties en verduidelijking doorgevoerd)