Voor iedere gemeente geldt nu een minimale projectomvang van 200 woningen. In de vorige drie ronden gold dat alleen voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Voor grotere gemeenten gold toen een projectomvang van 500 woningen. Door deze drempel te verlagen is de verwachting dat meer steden kunnen deelnemen.

Naast de versoepeling in projectomvang zijn er extra urgentiepunten voor Woondealregio's die meer bouwplannen hebben dan de al afgesproken aantallen. Dit moet bijdragen om het totaal aantal woningen te laten groeien van 900.000 naar 981.000 tot en met 2030.

Ook gemeenten die op een andere manier bijdragen aan de 35 gesloten woondeals krijgen extra urgentiepunten. Zoals bij woningbouw op een sleutellocatie of het voldoen aan de betaalbaarheidseisen uit de woondeals.

Verder komt er een herkansingmogelijkheid als na afloop van deze ronde voldoende middelen over zijn. Aanvragen die het nét niet hebben gehaald, kunnen binnen een korte termijn aangevuld worden door de indienende gemeente. Gemeenten kunnen dan toch aanspraak maken op een bijdrage. 

Prioriteit voor studentenhuisvesting 

Voor deze zesde tranche is 300 miljoen euro beschikbaar. Hiervan wordt 20 miljoen euro met prioriteit ingezet voor studentenhuisvesting. Meer daarover is nog niet bekend. De totaalbedragen van de Wbi varieerden voorheen van 112 tot 463 miljoen euro.

Ook nu worden gemeenten aangemoedigd om een gebundelde aanvraag te doen. Dit helpt om aan de minimale projectomvang te voldoen. In de vorige tranche was de mogelijkheid voor een gebundelde aanvraag al versimpeld. 

De bouwopgave is toegenomen. Waar het Programma Woningbouw (900.000) en de woondeals van dit jaar (936.000) al doelstellingen berekenden, kwam de recente Primos-prognose met een verwachtte 981.000. Deze hogere groei komt voor meer dan de helft door extra bevolkingsgroei, veroorzaakt door migratie. In 2022 werd een positief aantal van 90.000 woningen gerealiseerd. 

Het loket voor de Wbi is geopend van 18 december tot en met 12 februari 2024. De Toetsingscommissie Woningbouwimpuls beoordeelt de aanvragen. De uitslag van de zesde tranche volgt nog voor de zomer van 2024. 

Zo’n 184.000 woningen gesteund 

Met de Woningbouwimpuls steunt het ministerie van BZK en VRO projecten die wegens financiële tekorten moeilijk of traag tot standkomen. De financiële middelen zijn inzetbaar voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en voor de bereikbaarheid van de woningen.

De eerste vijf tranches droegen samen al bij aan 141 projecten, goed voor de bouw van ruim 184.000 woningen in het hele land, aldus demissionair minister De Jonge in het bericht. ‘Ook de komende jaren blijft het investeren vanuit de overheid in meer betaalbare woningen hard nodig.’