Deze impuls is hard nodig en stelt ons in staat om investeringen te doen die een verbetering van de leefbaarheid in onze buurten en wijken moeten gaan opleveren’, zegt Tim Weijers, wethouder en locoburgemeester Kerkrade en voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg.

‘Wij vragen al enkele jaren aandacht voor de bijzonder grote opgave in de particuliere woningvoorraad in onze regio’, aldus Weijers. ‘De gezamenlijke aanpak in deze subsidieaanvraag heeft wederom geloond. Ik ben erg blij met de toegekende Rijksbijdragen.’ 

Door de bijdrage kunnen ongeveer 900 particuliere woningen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf worden aangepakt én ontvangen de gemeenten extra geld om de openbare ruimte te verbeteren. 
 
Ook zal meer dan 10.000 m² leegstaand winkel- of kantoorvastgoed plaatsmaken voor nieuwe woningbouw. Er worden ongeveer 100 nieuwe woningen teruggebouwd. 

De nieuwe toekenning van 38 miljoen euro voor de aanpak van 906 particuliere woningen komt bovenop eerdere Rijksbijdragen uit het Volkshuisvestingsfonds (45 miljoen euro) in 2021, en uit de Regio Deal Parkstad Limburg I (20 miljoen euro) in 2019. Die maakten al de aanpak van 1.775 particuliere woningen in de regio Parkstad mogelijk. 

Ook andere regio's en steden profiteren

Noord-Limburg is niet de enige regio die geld ontvangt uit het VHF. Onder meer Amsterdam, Arnhem, gemeenten in Oost-Groningen, Den Haag en Rotterdam kunnen ook rekenen op een fors bedrag uit het fonds.

De financiële impuls gebruikt Rotterdam om 255 woningen aan te kopen om te verbeteren of samen te voegen en te verduurzamen. Aanvullend daarop worden bij nog eens ongeveer 160 woningen gevels aangepakt via een combinatie van gevelreiniging, vervanging van ramen en kozijnen en onveilige balkons.

De woningen liggen in het gebied dat valt onder het Nationaal Programma op Zuid (NPRZ). Daarvoor was eerder in het coalitieakkoord 80 miljoen gereserveerd. Rotterdam gebruikt een deel van dat geld ook voor woningverbeteringen.

Omdat de regeling zo zwaar is overtekend, met 60 aanvragen uit 38 gemeenten voor in totaal 480 miljoen euro, opent De Jonge de derde en vierde tranche eerder dan gepland.  

In februari wordt de derde tranche van het Volkshuisvestingsfonds opengesteld en het loket voor de vierde tranche 2024 gaat in de gebruikelijke periode open, van 1 juni tot 1 oktober. In de derde tranche is 175 miljoen euro beschikbaar en voor de laatste tranche kan het ministerie zeker 118 miljoen euro verdelen.  

Minder voorrang grensregio’s

De Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds adviseert om in die tranches de Stedelijke Focusgebieden (SF-gebieden) en grensregio’s minder voorrang te geven. ‘Nu is het voor een niet-prioritair gebied, ook met een kwalitatief zeer goed scorende aanvraag, nauwelijks mogelijk om hoog in de rangorde te eindigen.’ 

Ook wil de commissie dat het kabinet ervoor zorgt dat bij de aanvraag duidelijk is of er al een beroep is gedaan op andere fondsen. Dan gaat het onder meer om de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE), de Specifieke Uitkering (SpUk), Lokale Aanpak Isolatie en de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) door verhuurders.

Het VHF is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden.  

De subsidie is vooral bedoeld voor het verbeteren van particulier woningbezit (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering).  

Daarnaast kunnen gemeenten de subsidie inzetten voor de inrichting van de openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.