In theorie zouden Gedeputeerde Staten de gemeente een proactieve aanwijzing kunnen geven. De provincie is van verschillende kanten verzocht de gemeenteraad te vragen binnen een bepaalde termijn een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Als de gemeenteraad niet aan dat verzoek tegemoet wil komen, zouden Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan kunnen vaststellen. Dat besluit overrulet het gemeentelijke bestemmingsplan. ‘De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft geoordeeld dat de argumenten in ons beroepschrift niet steekhoudend zijn’, aldus gedeputeerde Josan Meijers van Ruimte.

Pas op de plaats

Het college maakt nu pas op de plaats en kijkt eerst naar de gevolgen van de outlet voor de omringende gemeenten. Meijers blijft bezorgd over grote nadelige gevolgen voor winkelgebieden in de wijde regio. ‘Het bestemmingsplan dateert van voor de economische crisis. Het consumentengedrag en het winkellandschap in de binnensteden zijn sindsdien flink veranderd, dat ziet iedereen. Ook minister Henk Kamp pleit in zijn Retailagenda voor twintig procent minder winkeloppervlak.’

Ongegrond

Het college sprak vandaag over de uitspraak die de Raad van State 18 mei deed. Toen verklaarde de raad de beroepen van veertien partijen niet-ontvankelijk of ongegrond.

Het beroep van de provincie Gelderland verklaarde de raad ongegrond, omdat het outlet center in Zevenaar zou passen in het flexibele bestemmingsplan uit 2007 dat door GS is goedgekeurd. Daarom is de provinciale omgevingsverordening niet van toepassing op het uitwerkingsplan waarin de outlet is opgenomen.