De meeste mogelijkheden voor deze vorm van bouwen liggen bij de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden, waar een extra woonlaag goed op zou passen, schrijft Stec Groep 

Deze panden hebben vaak een constructie die meer kan dragen dan het nu doet. Daarnaast zijn ze vaak in eigendom van corporaties, die hier kunnen doorontwikkelen. Ook geldt dat bestemmingsplannen vaak passend zijn bij de bouwopgave, zegt Stec Groep. 

Voorwaarde om snel te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave is standaardiseren, onder meer voor de conceptuele bouw, zegt Stec Groep.  

Gemeenten en provincie moeten daarbij de verbindende factor zijn tussen Rijk en RVO enerzijds en corporaties, vve’s, marktpartijen en beleggers aan de andere kant. Ook bewoners moeten daarbij worden meegenomen. 

  • Stec Groep geeft de provincie Zuid-Holland negen aanbevelingen mee: 
  • Richt je op de meergezinscorporatievoorraad; 
  • Maak snelheid in het vergunningverleningsproces via de kruimelregeling; 
  • Zet in op kennisdeling en breng zo andere spelers ook in beweging; 
  • Biedt gemeenten expertise en kennis aan; 
  • Help koplopers met een financiële bijdragen in de ontwikkelkosten; 
  • Biedt gemeenten en initiatiefnemers een praktische handleiding aan; 
  • Kijk ook verder naar 2030 en 2050; 
  • Wijs een verbindingsmakelaar aan om centrale spelers in positie te brengen; 
  • Focus samenwerking op strategisch en tactisch niveau. 

De bevindingen zijn belangrijk, vindt gedeputeerde Wonen Anne Koning. ‘Als je ziet hoeveel ruimte nog in steden is voor woningen, dan is dat geweldig nieuws. Laten we snel aan de slag gaan om voor nog meer mensen een betaalbaar thuis te bouwen.’ 

Eerder zei Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het ministerie van BZK, al dat er veel kansen lagen met optoppen. Op de site van Aedes zei ze: 'De grootste aantallen zijn te realiseren op de daken van wooncomplexen van woningcorporaties, zo’n twee derde van het totaal. Denk aan de 3- en 4-laagse flats waarvan er in Nederland veel zijn.'

Appelman zegt op basis van een eerder onderzoek van Stec Groep dat er ruimte is voor 100.000 woningen bovenop of deels in bestaande bouw.