Tijdens het Stadsmakerscongres op 17 november 2023 in Rotterdam hoorde ik voor het eerst over het concept voor het Nationaal Park Rotterdam. Naar het voorbeeld van London National Park City is er door een groep ontwerpers gewerkt aan het plan om van Rotterdam een nationaal park te maken waarin mens en natuur samenleven.

Door verschillende plekken in de stad onder loep te nemen en de kansen voor het verhogen van de ‘natuurkwaliteit’ te bepalen en te ontwerpen ontstaat er een concreet plan. Door er de ambitie aan te koppelen om er een Nationaal Park van te maken kun je echt een stap voorwaarts maken.

Door strategisch te investeren in veel groen en slimme natuur voor Rotterdam wordt een hogere plek in de gezonde stad index voor Rotterdam mogelijk, en worden mijn mede-Rotterdammers en ik nog gelukkiger en gezonder in onze mooie stad.

Uit ons eigen onderzoek naar het belang van gezond en gelukkig wonen blijkt dat er een aantal zaken uitspringen die Nederlanders belangrijk vinden in hun woonomgeving:

  1. Een omgeving die uitnodigt om te gaan wandelen of fietsen
  2. Veel natuur en groen
  3. Een schone en stille omgeving

Het plan voor het Nationaal Park Rotterdam draagt aan alle drie de prioriteiten bij. Dus genoeg argumenten om het plan te omarmen.

Gezondheid

De groene aders in het plan zijn bedacht voor mens en dier en zorgen ervoor dat verschillende plekken met elkaar verbonden zijn. De groene aders zoals de bestaande singels zijn plekken waar mens en dier nu al op een logische manier naast elkaar kunnen bestaan.

Deze plekken zijn nu al belangrijk als plekken waar je als Rotterdam op een logische manier groen tegen komt. In de coronatijd was dit ook de manier voor mij en mijn vrouw om een rondje in het groen te maken, ondanks dat we middenin de stad wonen. Als de stad dit gaat combineren met loopbeleid, dan ontstaat er helemaal een win-win. En de baten hiervan zijn: gezondheid, sociale interactie, leefbaarheid en een stimulans voor de lokale economie.

Om ook de gebouwde omgeving gezonder te maken zijn er een aantal stepping stones voor dieren en natuur bedacht door bestaande iconische gebouwen zoals de Fenix te vergroenen en andere plekken die moeten transformeren ook ecologisch een functie te geven voor bepaalde dieren of vogels. Dus niet alleen een gezonde plek voor mensen, maar ook voor dieren.

Luchtkwaliteit

Een aantal plekken wordt herontwikkeld tot natuurreservaten waar ongerepte natuur de kans krijgt en waar CO2 wordt opgeslagen en de lucht gezuiverd. Deze natuurreservaten liggen verspreid door de stad.

Natuur 

De stad als ecosysteem biedt voordelen voor mens en natuur. Specifieke toevoegingen voor de biodiversiteit zoals een plek voor weidevogels en roofvogels maar ook om water en lucht te zuiveren geven het Nationaal Park Rotterdam extra kwaliteit.

En door op de plek waar zich op dit moment nog het vliegveld bevindt bepaalde gewassen aan te planten, ontstaat er binnen de stadsgrenzen ook een natuurfabriek voor biobased bouwmaterialen. Wederom een win-win.

Bewonersgeluk

Het project versterkt de leefbaarheid in de stad enorm. De natuur zorgt voor koelte, plezier, biodiversiteit, gezondheid en welbevinden. Verschillende gebruikers van de stad beleven groen en natuur op een andere manier en hebben andere voorkeuren. Door een grote diversiteit aan natuur- en groenontwikkeling te realiseren kun je recht doen aan de verschillende bewonersprofielen in Rotterdam.

En ben je binnenkort een keer in Rotterdam, ga dan de tentoonstelling bekijken over Nationaal Park Rotterdam in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.