Het Haarlemse referendum gaat over de Nota Uitwerking parkeerregulering. Afgelopen maart besloot de gemeenteraad betaald parkeren in elf wijken uit te breiden. Volgens het stadsbestuur is er een parkeerprobleem en kan dat met betaald parkeren deels opgelost worden. 

Het referendumverzoek werd in de eerste instantie afgewezen door de gemeenteraad, maar na een bezwaarprocedure bij de referendumcommissie alsnog toegekend. De tegenstanders van de nota haalden vervolgens binnen zes weken meer dan de vereiste vierduizend ondersteuningsverklaringen op. Uiteindelijk waren er ruim 7100 handtekeningen. 

Afgelopen donderdag hakte de Haarlemse gemeenteraad de knoop door en besloot dat op 6 maart een referendum wordt uitgeschreven, op de korts mogelijke termijn. Omdat het niet tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement, kost het referendum de stad een half miljoen euro extra. 

Deur referendum Utrecht op een kier 

In Utrecht is het nog niet zover, al ziet de VVD in de stad een referendum over betaald parkeren wel zitten. In die gemeente wil het college van B en W in een periode tot 2034 betaald parkeren in de gehele gemeente invoeren. 

‘Dat wilde B en W bereiken via een Besluit tot wijziging van Verordening Parkeerbelastingen’, zegt Marijn de Pagter van de VVD. ‘Dat vonden we niet zuiver, omdat in de Parkeervisie hier niets over in staat. Daar wordt nog uitgegaan van een draagvlakmeting.’ 

De Pagter kreeg de raadscommissie mee, waardoor eerst de parkeervisie moet worden aangepast, voordat er over betaald parkeren in de hele gemeente kan worden gesproken. ‘Ging mij over goed bestuur, dat moet in de visie.’ 

Hoewel het om een technische aanpassing gaat, opent het wel de deur naar een referendum. Belastingen zijn in Utrecht niet referendabel, maar een visie is dat wel. 

Daarmee komt er een opening voor een referendum, erkent ook De Pagter.  ‘Als er een voorstel naar de raad komt, ben ik de eerste die aan de referendumcommissie vraagt hoe die er tegenaan kijkt.’ En die commissie is vanaf donderdag weer volledig, als vier van de vijf leden worden benoemd. 

Referendum lijkt op die in Amersfoort 

Het referendum in Haarlem lijkt op die van Amersfoort, die op 22 november is gehouden. Daar bleek een grote meerderheid van 74 procent van de stemmende Amersfoorters fel tegen een aanpassing van het parkeerbeleid. 

Naar aanleiding van deze uitkomst, raadde Wiebe de Ridder van MarketResponse aan om een veel groter participatieproces met verschillende bewonersprofielen in te zetten, voorafgaand aan zulke referenda.

De Ridder: ‘Als gemeente is het nu zaak om alle profielen gehoord te laten voelen en recht te doen aan de tegenargumenten. Van ouders die hun kinderen naar de sport willen brengen tot aan bewoners die er principieel tegen zijn dat iemand over hun auto beslist.’

Inmiddels heeft de gemeente Amersfoort stappen gezet om het participatieproces onder de loep te nemen en te verbeteren.