Een enorm aantal adviseurs wordt geraadpleegd oplossingen te bedenken voor problemen als de hoge werkloosheid en hoge zorgkosten in achterstandswijken. Met deze oplossingen gaan meestal serieuze geldstromen gemoeid. Zo liet Nieuwsuur onlangs wederom zien dat er een bedrag van zo'n 266 miljoen euro is verspild aan mislukte werkgelegenheidsstimuleringsprojecten voor 50-plussers. Dat kan anders, door ruimte te bieden aan lokaal ondernemerschap.

Bijvoorbeeld als het gaat om leegstandsbeheer. Te vaak nog wordt leegstaand vastgoed in de wijk of stad aangepakt als plat vastgoedbeheer. Van heinde en verre worden leegstandbeheerders ingezet, met weinig tot geen kennis van de specifieke wijk en/of omgeving waar het om gaat. Zien we leegstaand vastgoed als een sociale onderneming, dan zouden serieuze geldstromen die met die leegstandshuur vrijkomen kunnen worden ingezet voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Neem de leegstaande flats uit de wijk Kanaleneiland te Utrecht: wat zou het mooi zijn als deze kunnen worden beheerd door bijvoorbeeld de buurtvaders uit die wijk.

Ik geloof in het aanpakken van vastgoed als ‘sociale onderneming’. Samen met de partners van Krachtstation en Kantorendokter wil ik dit daadwerkelijk in de praktijk brengen. Door vanuit de wijk en samen met de wijk te werken, wordt een win-winsituatie gecreëerd voor de bewoners, de wijkondernemers én de eigenaar. Een gezonde exploitatie vanuit verhuurders of eigenaars die zelfvoorzienend is kan nota bene geldstromen opleveren. Daar is geen subsidie voor benodigd.

Hierbij doe ik een beroep aan iedereen: geef ruchtbaarheid aan dit idee en tip elkaar op leegstaande of onvoldoende benutte panden. Voorkom dat er opnieuw miljoenen worden verspild aan werkgelegenheidsstimuleringsprojecten. Wil je hieraan bijdragen als gemeente, corporatie of wijkondernemer en zie je kansen om de geldstromen binnenboord te houden in plaats van ze weg te laten vloeien? Ik hoor het graag.

Nathan Rozema
Labyrinth Onderzoek