De gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn Apeldoorn, Emmen, Enschede, Nissewaard (Zuid-Holland), Sluis (Zeeland), Someren (Noord-Brabant), Terneuzen (Zeeland), Waalwijk (Noord-Brabant) en Westervoort (Gelderland).  

Deze gemeenten hebben dit aangevraagd en daarbij hun gewenste projecten vermeld. De aanvragen variëren van de aanpak van één winkelstraat, tot het kernwinkelgebied. 

Aanleiding voor de subsidie is de toenemende leegstand van winkels in veel gemeenten, waardoor de aantrekkelijkheid van winkelgebieden voor bewoners en bezoekers afneemt. Met de subsidie hoopt het ministerie dit aan te pakken. 

‘Winkelgebieden worden bijvoorbeeld aantrekkelijker door gevelrenovatie, betere looproutes en meer openbare zitplekken. Ook zorgt meer groen voor een winkelgebied waar mensen graag boodschappen doen’, stelt demissionair minister Adriaansens van EZK. 

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat het geld wordt gebruikt voor een aaneengesloten gebied. Ook moeten gemeenten en private investeerders een samenwerkingsverband aangaan. Als gemeenten ook samenwerken met maatschappelijke partners kunnen ze extra financiële steun aanvragen. 

Vierde ronde in 2024 

De toekenning van 26 miljoen euro aan negen gemeenten vormt de derde ronde van de zogenoemde ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. Hiervoor is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar.

In september 2022 ontvingen elf andere gemeenten al een bijdrage van 22 miljoen euro. Dat waren Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. In maart 2023 kende het kabinet 18 miljoen euro toe aan Heerenveen, Dokkum, Beekdaelen, Tilburg, Uithoorn, Oldenzaal, Dordrecht, Nissewaard en Rijswijk.

In deze ronde was vooral aandacht voor het aanpakken van leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de openbare ruimte. Daarnaast zou veel winkeloppervlakte worden gesaneerd om ruimte te maken voor (zorg)woningen. 

Voor de vierde en laatste ronde kunnen gemeenten een aanvraag indienen tussen 20 mei en 1 juli 2024. In deze ronde is 22 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie adviseert gemeenten informatie op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook organiseert de RVO een webinar en verdiepend vragenuur voor gemeenten die een aanvraag willen indienen.