Doordat investeringen in woningverbeteringen aanzienlijk stegen, klommen ongeveer 33.000 corporatiewoningen naar label D of hoger. In 2022 was dit circa 31.800. Bijna veertig procent van alle corporatiewoningen heeft nu energielabel A of beter.

De andere circa 33.000 woningen zijn dit jaar ‘duurzamer’ geworden door een recente correctie in de NTA8800. Dat is de nationale bepalingsmethode voor energieprestatie. Onverwarmde ruimten - zoals bergingen of trappenhuizen – werden meegerekend met een buitentemperatuur.

Deze temperaturen blijken nu hoger te liggen, waardoor een realistischer beeld ontstaat. In 2021 zorgde de introductie van de NTA8800 met de oorspronkelijke berekening juist voor een verslechtering van de labels.

Uit de jaarlijkse benchmark van Aedes blijkt dat huurders de kwaliteit van hun woning ook echt als beter ervaren naarmate de woning een beter energielabel heeft. Alle verduurzamingsinvesteringen die corporaties doen zorgen volgens de corporatiekoepel ook daadwerkelijk voor een prettigere woonervaring.

Het verschil in ervaren woningkwaliteit komt naar boven in een puntensysteem van Aedes. Bewoners van woningen met label F geven de ervaren woningkwaliteit daarin een 5,7 terwijl label D al een 6,2 scoort. B heeft een kwaliteitsbeoordeling van 7 en A++ scoort een 8.

Warmtepomp laat op zich wachten 

In de Nationale Prestatieafspraken staat dat er aan het eind van 2028 geen sociale huurwoningen meer zijn met energielabel E, F en G. Als een woning na dat jaar toch nog zo’n label heeft, krijgt de bewoner korting op de huur. Om het doel van 2028 te halen moet het tempo verder omhoog tot gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar, zei Aedes eerder.

‘Corporaties hebben weer flinke stappen gezet in het verduurzamen van veel woningen. De sector loopt voorop en wil daar de komende jaren mee doorgaan’, zegt Martin van Rijn, voorzitter Aedes.

Niet alleen zijn de investeringen in woningverbeteringen gestegen, ook is er een toename te zien in de uitgaven van corporaties voor planmatig onderhoud. 

Volgens Aedes ligt er voor corporaties nog wel een verbeterslag in het overstappen op efficiënte installaties en duurzame warmtepompen met minder of geen aardgasverbruik. Maar dat kan alleen als woningen goed geïsoleerd zijn.