Begin januari 2024 stuurt de gemeente een uitnodiging aan 10.000 willekeurige Amsterdamse bewoners en ondernemers. Via een loting onder de aanmeldingen moet een mix ontstaan van 150 deelnemers, met verschillende achtergronden, leeftijden, woonsituaties, opleidingen en uit alle stadsdelen. 

Middels zes bijeenkomsten zal het beraad in gesprek gaan over manieren om de stad beter schoon te houden. De deelnemers krijgen informatie, praten met deskundigen en gaan op excursie. Een onafhankelijk bureau begeleidt het burgerberaad 

De gemeente is vooral benieuwd naar hun voorkeuren, meningen en ideeën. ‘Elke Amsterdammer heeft afval en moet het kwijt’, aldus de gemeente. ‘Wij kunnen veel van deze afvalexperts leren.’ Uiteindelijk zullen de burgers advies geven aan de gemeente. Als deze adviezen financieel, juridisch en praktisch haalbaar zijn, dan voert de gemeente ze uit.  

Statiegeld en bedrijfsafval 

In 2020 becijferde AT5 de viezigheid van Amsterdam. Klachten over afvaloverlast klonken het vaakst in het centrum, absoluut maar ook relatief. In 2019 en 2020 kwamen daar zo'n 21.000 meldingen binnen. Dat zijn ongeveer 29 klachten per dag.  

De klachten gaan volgens de lokale zender vaak over grofvuil dat verkeerd geplaatst wordt. Maar ook volle containers vormen een grote ergernis. Vaak wordt dat aangevuld met illegaal bedrijfsafval. Ook de recente invoering van statiegeld op blikjes zorgt voor opengescheurde afvalzakken. 

‘Burgerberaad helpt’ 

‘We doen er als gemeente alles aan om de stad schoon te houden. We maken de straten, pleinen en parken in de stad schoon, en veel Amsterdammers helpen daarbij. Het afval verwerken we zo duurzaam mogelijk. Toch is het vaak viezer op straat dan we willen. Er is meer nodig en we kunnen het niet alleen.’  

Omdat ook veel Amsterdammers zich ergeren aan de vieze straat, wil de gemeente dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de stad. Een burgerberaad helpt daar volgens het orgaan bij.