‘Ik ben hier een weekje niet geweest. Het begon al een beetje onwennig te voelen. Fijn dat ik er weer mag zijn en dank voor de motie’, zei minister De Jonge enigszins cynisch tijdens het interpellatiedebat gisteren in de Eerste Kamer.  

De minister is regelmatig in de Senaat, omdat er bij een groot deel van de senatoren nog grote zorgen leven over de invoering van de Omgevingswet. In een recente brief schrijft hij dat de invoeringsdatum vaststaat en dat lagere overheden de datum van 1 januari ook steunen. 

‘Onze instrumenten in deze Kamer zijn verder een beetje op, maar wij kunnen wel waarborgen vragen in verband met de lessen die wij in het verleden hebben getrokken’, zei Saskia Kluit van GroenLinks-PvdA. 

‘Eén van die lessen is dat het niet zo mag zijn dat iemand lang moet wachten en dat geld geen belemmering mag zijn bij het beschutten van de burgers.’ 

Sceptische senatoren van SP, GroenLinks-PvdA en PvdD willen daarom eventuele negatieve effecten van de invoering opvangen. Dat kan met een schadefonds, stellen ze. De partijen dienden daarom een motie in. 

Geen blanco cheque 

De Jonge ontraadde die motie voor een schadefonds. Hij wilde geen blanco cheque afgeven en zegt dat er al een regeling ligt. ‘Dat is al onderdeel van de financiële afspraken die we hebben gemaakt in het Integraal Financieel Beeld en het financiële kader waarmee de Omgevingswet is ingevoerd.’ 

Senator Janssen (SP) ging nog eens in op een eerder aangenomen motie van de Eerste Kamer over de toegankelijkheid van het Digitale Stelsel Omgevingswet. De Jonge zei dat de hoofdwebsite al veel beter in elkaar zit dan de meeste overheidssites, inclusief die van de Eerste Kamer. 

Een motie van de BBB, over een gesprek met de inhoudelijk deskundigen op de gemeentelijke werkvloer, de bouwplanontwikkelaars, de advocatuur en consumentenvertegenwoordigers over de invoering van de Omgevingswet, steunde De Jonge wel. 

‘Dan zeg ik: ja, dat is inderdaad precies hoe we het moeten doen. We moeten met iedereen het overleg voeren over wat er nodig is voor een verantwoorde invoering.’ 

Kwaliteit website 

De SP vroeg nog aandacht voor de toegankelijkheid van de websites waarop burgers en ondernemers hun aanvraag moeten doen. Volgens De Jonge hoort de site inmiddels tot de beste van Nederland, en is die beter dan die van de Eerste Kamer. 

De moties worden volgende week, op 5 december, in stemming gebracht.