De online raadpleging is beschikbaar op www.ruimteraadpleging.nl 

Hier kunnen deelnemers als het ware ‘op de stoel van de minister’ gaan zitten en op een laagdrempelige manier beleidsopties en belangen tegen elkaar afwegen. Enkele thema’s zijn woningbouw, schone energie, natuur, klimaatverandering, economie en duurzamere landbouw.  

‘Grote toekomstopgaves vragen allemaal om meer ruimte, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar komt. Nederland moet dus kiezen waar, hoe en waaraan het ruimte biedt’, aldus het Rijk over de raadpleging. 

De raadpleging bestaat uit drie delen. Het eerste deel vraagt om waarden en principes die mensen belangrijk vinden, en die de regering mee moet nemen bij het verdelen van de ruimte. In het tweede deel kunnen deelnemers aangeven waar de regering volgens hen meer of minder ruimte voor moet vrijmaken. Het derde deel stelt vragen over de deelnemer en de raadpleging. 

Nota Ruimte 

De online raadpleging staat open tot en met 1 januari 2024. Het is onderdeel van een breder participatietraject, waarvan de eerste resultaten dit voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Uiteindelijk worden de adviezen betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte. 

In aanloop naar de Nota Ruimte presenteerde het kabinet vorige maand al de contourennotitie met de eerste denkrichtingen en uitgangspunten voor de inrichting van Nederland. 

Nieuwe methode 

De online raadpleging is gebaseerd op Participatieve Waarde Evaluatie-methodiek (PWE) die door de TU Delft is ontwikkeld. Dit is een nieuwe laagdrempelige methode om via grote groepen burgers beleidsopties te evalueren. In een online omgeving zien zij welke keuze de bestuurder moet maken, en krijgen ze een overzicht van de concrete voor- en nadelen (of effecten) van de opties en de beperkingen die er zijn. 

Deze raadpleging wordt uitgevoerd door onderzoekers van Populytics in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn.