Nutsbedrijf WarmteStad is verantwoordelijk voor het warmtenet dat in verschillende Groningse stadswijken operationeel is of nog wordt aangelegd. Het is eigendom van de gemeente en Waterbedrijf Groningen. 

WarmteStad koppelt met de kapitaalinjectie 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Kostverloren en Selwerd aan op het lokale warmtenet. Het warmtebedrijf sloot eerder al 5000 huishoudens in deze wijken aan op het net. 

‘De toekenning komt op het goede moment, want onze duurzame bronnen zijn klaar voor gebruik’, zegt Dick Takkebos, directeur WarmteStad. Deze warme bronnen zijn onder andere WarmteCentrale Zernike en nabije datacenters die restwarmte leveren. 

Gemeente neemt voortouw 

De subsidie is een volgende stap in de ontwikkeling naar een duurzaam Gronings energienetwerk. Daar werken zowel private, maar met name ook publieke partijen aan mee.  

Zo werd eerder bekend dat de gemeente zelf zonne- en windenergie gaat opwekken. Groningen, dat in 2035 CO2-neutraal wil zijn, bouwt aan een windmolenpark van zes turbines naast een bedrijventerrein, en aan een zonnepark ten noorden van de stad.   

Dit zonnepark, genaamd Dorkwerd, zal het grootste zonnewarmtepark van Nederland worden en moet 2.600 huishoudens gaan voorzien van energie. Het zonnepark van twaalf hectra is nu in aanbouw en treed naar verwachting volgend jaar in werking. 

Ook richtte Groningen het Gemeentelijk Energiebedrijf B.V. op, waarmee het energie gaat verkopen aan grotere partijen zoals het medisch centrum, de universiteit, maar ook aan het gemeentelijke WarmteStad. Via een speciaal fonds dat met de opbrengsten gevoed wordt, kunnen inwoners geld lenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren.  

Dit alles doet de gemeente naar eigen zeggen om meer grip te krijgen op een energiemarkt die nu vooral geprivatiseerd is. ‘De markt kan geen alternatieve energievormen vinden en dus doen we het zelf’, zei wethouder Philip Broeksma daarop. De huidige 22 miljoen van het Nationaal Groeifonds is volgens hem een aanzienlijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het publieke warmtenet in Groningen. 

Bijdrage woningcorporaties  

Eén van de voorwaarden voor de nieuwe subsidie aan WarmteStad was de betrokkenheid van verschillende woningcorporaties. De Groningse corporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Patrimonium wezen aan welke gebouwen de komende jaren met het fonds aangesloten kunnen worden op het warmtenet. 

Met het Nationaal Groeifonds aan de zijde worden de corporaties en andere gebouweigenaren de komende drie jaar financieel tegemoetgekomen bij de aansluiting van hun vastgoed op het warmtenet. Ook wordt de subsidie ingezet voor de benodigde warmteleidingen. 

Groot opschalingspotentieel 

De subsidie van 22 miljoen is een resultaat van een aanvraag van WarmteStad zelf. Dit deed het bedrijf met ondersteuning van meerdere Groningse partners bij het consortium ‘NieuweWarmteNu!’ (NWN!). Dit is een programma waarmee het Nationaal Groeifonds investeert in de realisatie van tien tot twaalf ‘vliegwielprojecten’; duurzame collectieve warmtesystemen met groot opschalingspotentieel: ze zijn te kopiëren in andere steden. Maar de projecten zorgen ook voor aanvullende investeringen om het systeem gefaseerd uit te breiden. 

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds investeert in grootschalige projecten en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere economische groei, en een voorbeeld vormen voor andere gemeenten en initiatiefnemers