‘Door gestegen rente en bouwkosten is het moeilijker geworden om nieuwe woningen te bouwen. Met de extra financiële steun aan gemeenten door de Startbouwimpuls, maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen’, zegt woonminister De Jonge. 

Met deze bijdrage kan volgens de minister de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. Zo worden gemeenten geholpen ‘om de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen.’ 

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer konden rond rekenen.  

In alle provincies kunnen nu projecten die dreigden te vertragen of uit te vallen tóch starten. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gemaakt.  

Voor de Startbouwimpuls is in totaal 300 miljoen euro vrijgemaakt. Bij de beoordeling of projecten in aanmerking komen, is onder andere gekeken naar de juridische hardheid (planologische status), snelheid, efficiëntie en optimalisaties die in de businesscase doorgevoerd zijn.  

Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hebben de afgelopen maanden in het kader van de Startbouwimpuls intensief samengewerkt om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken. 

De Startbouwimpuls werd bekendgemaakt tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.