De verwachting is dat winkelpanden vanaf 2025 moeten voldoen aan energielabel C of D. Tweederde van de horeca- en winkelpanden heeft nog geen energielabel. Naar schatting hebben ruim 150.000 winkelpanden een energielabel D/E/F, stelt Stec Groep. 

‘Veel winkelpanden hebben een laag energielabel. Dit vastgoed moet dus verduurzaamd worden. Door dit investeringsmomentum te combineren met de aanpak van lege verdiepingen kunnen substantieel woningen en werkruimtes worden toegevoegd’, aldus de onderneming.  

Het mes snijdt dat aan meerdere kanten, aldus Stec Groep. Naast de noodzakelijke woningen en energiebesparing verlaagt het ook de hoge lasten voor winkeliers en horecaondernemers. De investeringen verdienen zich relatief snel terug, schrijft het bureau. 

Opgave vraagt creatief denken 

Volgens Stec Groep vraagt deze combinatie van doelen wel creatief en integraal denken. Ook moeten winkelier en vastgoedeigenaar veel beter samenwerken.  

Zo stellen de consultants voor om een luchtsluis in de winkel of horecagelegenheid aan te leggen, en dan gelijk een lift te plaatsen voor toegang tot de verdieping.

'Daarnaast kunnen vastgoedeigenaren een ander huurbeleid voeren. Denk aan een casco+-huurcontract, waarbij de vastgoedeigenaren ook eigenaar worden van de installaties, of korting op de huurprijs bij duurzaamheidsmaatregelen door de huurder.’  

Een ander voorbeeld dat de groep geeft, is een circulair warmtewisselsysteem. Daarbij profiteert de woning op de verdieping van de warmte afkomstig van de winkel beneden. 

‘Gemeenten moeten helpen’ 

Vastgoedeigenaren die brood zien in deze gecombineerde aanpak, hebben we hulp nodig van gemeenten, meent Stec Groep. ‘Versoepeling van regelgeving in het woonprogramma, parkeerbeleid en bouwhoogte zijn effectieve maatregelen om investeringen op te wekken.’ 

Ook zijn kostenvoordelen te behalen door meerdere panden gezamenlijk te herontwikkelen in plaats van op pandniveau. ‘Bij versnipperd vastgoedeigendom is verevening van de kosten en baten noodzakelijk.’ 

Stec Groep zegt dat gemeenten eerst in kaart moeten brengen waar kansen liggen. Daarbij hoort ook een analyse van mogelijkheden om panden op te toppen. Daar liggen veel kansen, schreven de consultants eerder dit jaar in een onderzoek voor de Rijksoverheid. 

Het Rijk kan ook meer bijdragen aan wonen boven winkels door een nieuwe subsidie in het leven te roepen, zegt Stec Groep. Deze moet specifiek gericht zijn op het realiseren van woningen boven winkels in combinatie met verduurzaming.