‘Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van’, zegt Esther Rommel, gedeputeerde economie. ‘Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters.’ 

De zeer grote datacentra zijn op enkele plekken in de provincie mogelijk. In de datacenterstrategie van 2022 staat dat datacentra alleen welkom zijn op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. 

Stroomgebruik minimaliseren 

In de nieuwe richtlijn staat onder welke voorwaarden ondernemingen een datacentrum kunnen bouwen. Dan gaat het onder meer over het energiegebruik. Dat moet geminimaliseerd worden en deels opgewekt met eigen zonnepanelen. De gegevens moeten worden doorgegeven aan het bevoegd gezag. 

Gevels en daken moeten zijn beplant of in een lichte kleur zijn geschilderd. Waar mogelijk moet het datacentrum zonnepanelen aanleggen of gebruiken als er in de nabijheid een zonnepark wordt aangelegd. De in te kopen elektriciteit dient tenminste duurzaamheidsklasse C te hebben. 

Eventuele restwarmte moet worden aangeboden aan een warmtebedrijf, als die daarom vraagt. Ook als er nog geen warmtebedrijf is, moet het datacentrum al ingericht zijn voor deze afgifte. 

Voor koeling moet het datacentrum eerst kijken naar de mogelijkheden van regenwater of brak water. Pas daarna mag een beroep worden gedaan op oppervlaktewater of grondwater. 

Pas als geen andere optie voorhanden is mag het ICT-bedrijf drinkwater inzetten. Het watergebruik moet in een logboek worden bijgehouden. 

Een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor het datacentrum waren al verplicht. 

Rijksbeleid en EU-richtlijnen 

De strategie en de richtlijnen vallen binnen het Rijksbeleid om datacentra groter dan 10 hectare en 70 mega-volt-ampère (MVA) aansluitvermogen.  

Ook de EU werkt aan een richtlijn. Volgens de provincie zal die deels overlap hebben met de nieuwe Noord-Hollandse richtlijnen.