Om meer huuraanbod te creëren werd in 2016 een nieuwe wet ingevoerd. Hiermee werd de generieke inzet van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector mogelijk. Meer huuraanbod is niet gelukt. ‘Veel onzekerheid bij huurders wel’, zegt de VNG 

De initiatiefwet die nu voorligt in de Eerste Kamer beoogt de huurbescherming te repareren, door deze generieke contracten weer te verbieden.  

In mei stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in. Ook de VNG, Aedes, LSVb en de Woonbond roepen de Eerste Kamer nu op om in te stemmen met het voorstel Wet vaste huurcontracten.  

‘Nu het thema “bestaanszekerheid” zo hoog op de politieke agenda staat tijdens de verkiezingen, kan de Eerste Kamer woononzekerheid voor een grote groep huurders niet laten voortbestaan’, zegt de VNG. 

Onzekerheid door tijdelijke contracten  

‘De invoering van de generieke tijdelijke contracten heeft ervoor gezorgd dat veel - vaak jonge - huurders in permanente onzekerheid wonen. Dat levert stress op en zorgt ervoor dat ze minder snel een gezin beginnen of investeren in een opleiding of carrière’, vervolgt de VNG.  

‘Vanwege de tijdelijke huurcontracten is het voor huurders bovendien niet aantrekkelijk hun recht te halen bij een te hoge huur of servicekosten, omdat het contract dan waarschijnlijk niet verlengd wordt. Dat betekent dat zij hun rechten alleen op papier hebben.’ 

Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van BZK blijkt volgens de VNG dat grofweg de helft van de nieuwe contracten in de particuliere huurmarkt sinds de invoering van de wet in 2016 een tijdelijk contract betreft. ‘Tijdelijk wordt steeds meer de norm en verdringt het vaste huurcontract. Uit de evaluatie blijkt ook dat het doel van de wet om het aanbod huurwoningen te vergroten niet aantoonbaar is gehaald.’ 

Uitzonderingen blijven mogelijk  

De Wet vaste huurcontracten moet de huurbescherming herstellen door deze generieke contracten weer te verbieden. Al blijft tijdelijke verhuur wel mogelijk, licht de VNG toe.  

‘Er blijven meerdere mogelijkheden over, zoals jongerencontracten, campuscontracten voor studenten of tijdelijke verhuur van woningen die op de nominatie staan van sloop of renovatie. Maar ook wisselwoningen of verhuur door een bewoner die tijdelijk in het buitenland woont. Het standaard inzetten van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huurmarkt wordt met deze wet voorkomen.’