De gemeente wil met het energiebedrijf meer grip krijgen op die energiemarkt die nu vooral geprivatiseerd is. Na de oprichting ontstaan twee eigen parken: een zonnepark in Meerstad-Noord en een windmolenpark van zes turbines bij bedrijventerrein Roodehaan.  

De gemeentelijke BV gaat de energie verkopen aan grotere partijen, niet aan individuele inwoners. Mogelijke klanten zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Ook kan het gemeentelijke energiebedrijf elektriciteit leveren aan het eveneens gemeentelijke Laadpalenbedrijf en aan WarmteStad. Laatstgenoemde is een al bestaand energiebedrijf, verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet dat in verschillende stadswijken is, of wordt aangelegd. 

Omdat de gemeente ook voor de helft eigenaar is van Warmtestad, hoopt ze de energieprijzen laag te houden voor de 10.000 huishoudens in Groningen die zijn aangesloten op een warmtenet. 

‘We zitten in een klimaatcrisis en dat is een bedreiging voor de samenleving’, zegt verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). ‘De markt kan geen alternatieve energievormen vinden en dus doen we het zelf.’ 

Inwoners profiteren mee 

Toch is de bedoeling dat ook inwoners gaan meeprofiteren. Het al opgerichte fonds Energietransitie zal de opbrengsten van de gemeentelijke zon- en windenergie opvangen. ‘Via dat fonds kunnen inwoners weer geld lenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren.’ 

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de oprichting van het nieuwe bedrijf. Maar omdat de coalitiepartijen dit plan al hebben opgenomen in het coalitieakkoord, lijkt dat een formaliteit. 

De wethouder is enthousiast. ‘Momenteel roomt de markt de winsten af. Die gaan naar aandeelhouders in het buitenland of naar bestuurders die sigaren roken in de bestuurskamer. Die winsten blijven nu bij ons.’  

Gemeenten willen meer vat 

Een vergelijkbaar concept was eerder te zien bij Parkstad Limburg. In juli maakte de stadsregio bekend een energiebedrijf op te gaan zetten waar burgers, bedrijven en verenigingen een contract kunnen afsluiten om stroom af te nemen.  

Samen met energiecorporaties wilde Parkstad zo ook meer vat krijgen op zowel de betaalbaarheid als de beschikbaarheid van duurzame energie in de regio.