De leegstand op bedrijventerreinen in de provincie Utrecht is gedaald naar gemiddeld 2 procent, terwijl 5 procent een ‘gezonde’ leegstand is om voldoende alternatieve vestigingsmogelijkheden, ‘schuifruimte’ te hebben. 

Uit de behoefteraming blijkt verder dat tot 2030 - afhankelijk van het economisch groeiscenario - rekening moet worden gehouden met een fors tekort aan bedrijventerreinen van tussen 90 en 230 hectare. 

Ten opzichte van de vorige raming uit 2019 blijkt het voor bedrijven in de provincie Utrecht steeds moeilijker om uit te breiden. Dit komt omdat het aantal banen sterk is gegroeid en meer bedrijven circulair willen werken. 

Ook hebben bedrijven meer ruimte nodig door de expansie van het energienetwerk, de klimaatadaptatie en vergroening.  

Waar in de provincie ruimte komt voor nieuwe vestigingslocaties en hoeveel, dat wordt later bepaald samen met gemeenten in het Provinciaal Programma Wonen en Werken

Overschot kantoorruimte 

Wat betreft de behoefte van bedrijven voor uitbreiding van kantoorruimte bestaat er een tegenstrijdig beeld in de provincie Utrecht. Uit de behoefteraming blijkt dat op de meeste kantoorlocaties sprake is van sprake van een klein overschot.  

Alleen op enkele moderne en toekomstbestendige kantoorlocaties zoals bij knooppunten is wel een uitbreidingsvraag. 

De provincie hoopt met vernieuwing van de kantorenmarkt meer bedrijven te kunnen aantrekken, waardoor de vraag beter aan aansluit bij de behoefte. 

De behoefteberaming vindt om de vier jaar plaats. Onderzocht wordt of er genoeg ruimte is voor ondernemers om zich te vestigen in de provincie Utrecht. Ook vindt een analyse plaats of er nog ruimte is voor groei voor het bedrijfsleven.