Een nieuw gebiedsprofiel is nodig omdat  verdichting impact heeft op de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad van Roermond. Dat zegt de gemeente in een reactie op het gebiedsprofiel dat stedenbouw en architectuurbureau Ziegler-Branderhorst heeft uitgewerkt.  

Leegstand in de historische binnenstad vraagt om een structurele stedenbouwkundige aanpak, zegt de gemeente. Ziegler-Branderhorst stelde heeft in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden een ‘gebiedsprofiel’ op met kansen voor de stad.  

In het gebiedsprofiel staan elf locaties centraal die ‘zijn gelegen op strategische posities en/of interessante ruimtelijke dilemma's hebben’. Voor deze locaties zijn ook al eerste beeldimpressies opgesteld ter inspiratie. 

Handboek Openbare Ruimte 

In het gebiedsprofiel staan drie uitgangspunten voorop: vergroenen, herstel van het gevelbeeld en het stimuleren van wonen boven en tussen winkels in de binnenstad. Hierop zijn aanbevelingen en adviezen gedaan. 

Ziegler-Branderhorst stelt onder andere voor om vijftig bomen per jaar te planten. ‘Nieuwe bomen zijn de meest tastbare en meetbare resultaten van een succesvolle uitvoeringsstrategie van het gebiedsprofiel’.  

Ook een stimuleringsregeling of gemeentelijke gevelfonds wordt genoemd en het betrekken van ontwerpers bij winterterrassen. 

In het gebiedsprofiel staan daarnaast adviezen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Ziegler-Branderhorst constateert dat de huidige inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad van Roermond in slechte staat, niet functioneel, uniform en consistent genoeg is. Het advies is dan ook een Handboek Openbare Ruimte (HOR). 

Andere adviezen zijn het ondergronds borgen van fietsparkeren, zoals in meer steden de trend is, en meer investeringen in ontmoetingsplekken en beweegruimte.