‘Wat nu nog een grote grijze massa boven op de monumentale Hofbogen is, wordt straks een prachtige groene loper dwars door Noord’, aldus wethouder Vincent Karremans (Buitenruimte) over de daken waar vroeger een trein reed. ‘Een plek om te wandelen, te flaneren en te relaxen met een krantje en een kop koffie, hoog boven de drukte van de straat en tussen de boomkruinen.’   

De Hofpleinlijn was bijna honderd jaar de spoorverbinding tussen Rotterdam en Den Haag-Scheveningen en verbindt vier stadswijken in Rotterdam. In het ontwerp is gekozen om het park verschillende karakters te geven die aansluiten op deze wijken.  

Ter hoogte van het Ammersooiseplein komt bijvoorbeeld een plek met speelelementen, bij de Bergselaan komt een ‘waterperron’ met een rustige inrichting voor ontspanning. 

Een impressie van het een speeltuin naast het nieuwe Hofbogenpark. Beeld: De Urbanisten

De Hofpleinlijn, die actief was tot in 2010, vormde lange tijd een obstakel dat weerskanten van het viaduct van elkaar gescheiden hield. Het viaduct telt 189 bogen die oorspronkelijk open zouden blijven. In de jaren dertig waren er plannen voor noodwoningen. Later werd een deel van die ruimte als horeca, bedrijfsruimte en opslag in gebruik genomen. 

Het definitieve ontwerp voor het groenproject moet de vier stadswijken beter verbinden en nieuwe ontwikkelingen aanjagen. Via oude stations, zoals het opgeheven station Rotterdam Bergweg, en zeven opgangen is het hoger gelegen park te bereiken. De voormalige perrons bieden ruimte voor ontmoeting en activiteiten.  

De opgangen zijn ontworpen door BureauVanEig. De rest van het ontwerp is tot stand gekomen door de drie andere bureaus. In het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het park krijgt een eigen watersysteem dat regenwater opvangt en zuivert, ook wordt er gebruik gemaakt van een nabijgelegen waterplein. 

Het Hofbogenpark moet volgens de architecten een leefgebied worden voor dier- en insectensoorten. Voor kleine dieren komen zelfs speciale opgangen om het dak op en af te kunnen. 

Aanjager vergroening 

In 2025 start de aanleg van het park, het jaar erop moet het eerste deel al toegankelijk worden voor bezoekers. In 2027 moet ‘het langste dakpark van Nederland’ zijn afgerond. In totaal wordt er 75 miljoen in het project gestopt, waarvan ruim 53 miljoen voor het park zelf. 

Het overige bedrag gaat naar een brug over de A20 om het park ecologisch te verbinden met het stadsdeel Schiebroek. In de toekomst moeten aan de Hofbogen gelegen straten ook worden vergroend, daar is nog geen geld voor vrijgemaakt.