Minister De Jonge werkt al langer aan een manier om de huurprijzen voor middenhuur aan banden te leggen. Hij wil daarom dat huurders in het middensegment ook onder het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel, gaan vallen.  

Omdat er veel kritiek op zijn wetsvoorstel is gekomen, past hij het wetsvoorstel op enkele punten aan. 

Zo betekent de aanpassing van de nieuwbouwopslag dat de maximale huurprijs voor de middenhuur van 1123 euro naar maximaal 1235 euro gaat. Volgens De Jonge is de verhoging nog steeds acceptabel in zijn ‘strijd’ om huurprijzen voor middenhuur aan banden te leggen. 

Die nieuwbouwopslag wordt met een jaar verlengt en gaat ook gelden voor woningen waarvan de bouw start in 2025. 

Rol gemeenten bij handhaving 

Aan de andere kant krijgen huurders krijgen het makkelijker. Ook voor het middensegment kunnen ze naar de Huurcommissie stappen als ze het oneens zijn met de huurprijs. Maar omdat veel huurders dat niet durven, legt De Jonge de handhaving bij gemeenten.  

‘Deze wijzigingen brengen een uitbreiding van de taken van zowel de Huurcommissie als gemeenten met zich mee’, schrijft De Jonge. Hij wil zich de komende tijd richten op de inrichting van de nieuwe taken en de afstemming tussen de partijen. 

De Jonge verwacht dat ruim 300.000 huurwoningen door de nieuwe maatregelen een lagere prijs krijgen. De huurprijs van deze woningen gaat naar schatting met gemiddeld 190 euro per maand naar beneden.  

‘Overigens goed om hierbij de nuance te plaatsen dat 60 procent van de woningen die straks in de middenhuur komen te vallen, al een huurprijs onder de maximale huur heeft die volgt uit het WWS, aldus De Jonge. 

Huurprijsbescherming over de grens

Volgens CEO Pieter Hendrikse van JLL Nederland is kan strenge huurprijsbeperking ‘desastreus’ uitpakken voor het aanbod huurwoningen. Uit internationaal onderzoek van JLL zou blijken dat er een sterk negatief verband is tussen huurprijsberking en het aanbod. 

Volgens De jonge wordt de soep niet zo heet gegeten. Hij wijst erop dat ondanks de aangekondigde wet er niet meer particulieren zijn geweest die hun vastgoed van de hand hebben gedaan. 

De Jonge komt met deze wijziging na 1800 reacties op de consultatie van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State en wordt naar verwachting begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Het Besluit betaalbare huur zal tegelijkertijd met het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.  

De Jonge werkt nu toe naar inwerkingtreding op 1 juli 2024.