De bouwprojecten op de locaties Wisselweg, Hortus en op bedrijventerrein Randstad liggen volledig stil. Ook een woningbouwproject rond de campus van Hogeschool Windesheim lijkt vertraging op te lopen. 

Afgelopen week werd bekend dat het plan voor 831 woningen, verdeeld over twee woontorens in Randstad en onderdeel van de transformatie van het Stationskwartier van Almere, niet doorgaat omdat projectontwikkelaar Seinhuis volgens de gemeente niet wil voldoen aan de voorwaarden.  

Almere werkt al vijf jaar met de projectontwikkelaar aan het bouwplan. De gesprekken spitsen zich toe op de kosten die de gemeente verplicht moet maken om het plan te kunnen realiseren. De gemeente wil dat Seinhuis meebetaalt aan de ambtelijke kosten. 

Als gevolg van dit conflict is woningcorporatie De Alliantie, eigenaar van één van de percelen in Randstad waar de woontorens stonden gepland, bezig met een eigen plan voor de realisatie van sociale huurwoningen. 

Bouw op Floriade-terrein onzeker 

De geplande bouw van woningen op het voormalige Floriade-terrein is ook nog lang niet zeker. Direct na afloop van de tentoonstelling zou op dit terrein een nieuwe woonwijk komen met 660 woningen. De gemeente is nu met de ontwikkelaars in conflict over het aantal te bouwen woningen. 

De gemeente wil dat er meer woningen komen dan de projectontwikkelaar in de planning heeft. Almere overweegt nu om de grond terug te kopen van de ontwikkelaar. De gemeenteraad moet zich hier nog over uitspreken. 

Daarnaast dreigt dus vertraging bij de ontwikkeling van de campus voor de hogeschool Windesheim. De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2024.  

Op het campusterrein moeten meer dan duizend studentenwoningen komen. Ook op deze locatie is van enige bouwactiviteit nog geen sprake. 

De bouw van in totaal 850 op een terrein bij de Wisselweg in Almere is ook nog niet begonnen. Projectontwikkelaar Van der Valk investments wil de woningen onderbrengen in vijf woontorens. 

Een woordvoerder van de gemeente laat aan lokale nieuwssite Almere Deze Week weten dat al geruime tijd met Van der Valk gesprekken plaatsvinden om woningbouw op deze locatie dichter bij te brengen. 

'We hebben momenteel echter te maken met een lastige conjunctuur. Zowel Van der Valk als de gemeente spannen zich in om verder te komen bij de Wisselweg. We blijven werken aan de mogelijkheid van bouw', aldus de gemeentewoordvoerder.