In zijn rol van regeringscommissaris mag De Graaf gevraagd en ongevraagd het kabinet adviseren over de wet en de uitvoeringsproblemen. Hij is deskundig op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, waaronder de Omgevingswet. 

Daarnaast moet de hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor zorgen dat de potentie van het stelsel optimaal wordt benut en kan hij voorstellen doen voor de verdere doorontwikkeling. 

De aanstelling van de regeringscommissaris vloeit voort uit aanbevelingen van de voormalige Integrale Adviescommissie Omgevingswet en uit toezeggingen van De Jonge aan het parlement. 

Lange voorgeschiedenis Omgevingswet  

De Omgevingswet kent een lange voorgeschiedenis. De invoering is de afgelopen jaren meerdere malen uitgesteld.  

De bundeling van 26 bestaande bouw- en milieuwetten, gecombineerd met de ontwikkeling van een bijbehorende digitale omgeving, is één van de grootste en meest complexe wetgevingsoperaties sinds de invoering van de Grondwet.  

Afgelopen dinsdag drong een meerderheid in de Eerste Kamer in een motie bij minister De Jonge nog tevergeefs aan op om nieuw uitstel, omdat het digitale systeem (DSO) voor de aanvraag van vergunningen en het maken van bestemmingsplannen niet goed zou werken. 

Naast zijn functie als regeringscommissaris blijft De Graaf verbonden aan de juridische faculteit in Groningen.