Woningbouwcorporaties zouden meer moeten doen dan alleen sociale huurwoningen bouwen, vinden veel deelnemers aan het onderzoek. Het gaat dan om seniorenwoningen met zorgvoorzieningen en middenhuurwoningen. 

Ook verhuren aan doelgroepen, zoals politiemensen of verpleegkundigen, zou bij de taken van een woningcorporatie horen vindt bijna de helft van de respondenten.  

Daar horen statushouders niet bij. Tweederde van de Nederlanders wil niet dat statushouders voorrang krijgen op een sociale huurwoning. 

Een andere rol die woningcorporaties op zich zouden moeten nemen, is investeren in de leefbaarheid van wijken. Daar tekent 62 procent voor, aldus I&O Research. 

Natuurgebieden en kantoortransformaties 

Het bouwen van woningen ten koste van natuurgebieden vindt 15 procent een acceptabele optie, bouwen in de stad ziet 25 procent wel zitten. Kantoren ombouwen naar woningen blijkt een populaire oplossing: 82 procent vindt dat de beste manier.  

Verder werden in het onderzoek 'hoogbouw op bedrijventerreinen' (53 procent) en het 'toevoegen van een straat of wijk aan de rand van iedere stad en dorp' (45 procent) veel genoemd als mogelijkheden voor woningbouw.  

Eenvijfde wil anders wonen 

I&O Research vroeg ook of mensen op hun plek zitten wat betreft woonruimte. Voor 79 procent is dat het geval. Voor veel 40-minners en bewoners van (zeer) sterk stedelijke gebieden (25 procent tot 27 procent) is dat niet het geval; zij aan dat ze niet passend wonen.  

Onder mensen met een koopwoning is het aandeel dat niet passend woont het laagst (14 procent tot 15 procent). 

Mensen die niet passend wonen zoeken vooral een sociale huurwoning (betaalbare huurwoningen tot 808 euro per maand) of een koopwoning tot 400.000 euro, bleek uit de peiling van I&O Research. Een kwart van de Nederlanders woont nu al in een sociale huurwoning. 

‘Veel te veel mensen kunnen dus geen woning vinden die ze kunnen betalen en die past bij hun levensfase’, zegt Aedesvoorzitter Martin van Rijn in een reactie. ‘Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. De wooncrisis moet topprioriteit zijn van het nieuwe kabinet.’ 

'Overheid moet regie nemen'

IVan Rijn vindt dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen. ‘Daarvoor is het hard nodig dat de overheid regie neemt, aan grondpolitiek gaat doen en dat 3 van de 10 huizen een sociale huurwoning is.’ 

Acht op de tien kiezers vinden dat gemeenten en vastgoedontwikkelaars grond tegen een betaalbare prijs ter beschikking moeten stellen voor de bouw van sociale huurwoningen. 

I&O Research voerde dit landelijk representatieve onderzoek uit onder 2.260 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Alle deelnemers zijn afkomstig uit het I&O Research Panel. Het onderzoek vond plaats van 5 t/m 13 oktober 2023. 

Dit artikel is maandag 6 november om 17.00 uur aangepast met een andere kop en insteek.