In totaal is voor deze tranche vanuit het Rijk 284 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regio’s hebben dit bedrag ruim verdubbeld. Met het officiële startsein woensdag in Ede begint de uitvoering van de Regio Deals die zijn geselecteerd in de vierde ronde.  

’Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat’, zegt minister De Jonge over het sluiten van de nieuwe deals. ‘We moeten samen bouwen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Daarom sluiten we Regio Deals om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te versterken.’ 

De nieuwe 'deals' zijn gesloten met:  

 1. De Waddeneilanden:  
 2. Noardwest Fryslan:  
 3. Zuid- en Oost-Drenthe:  
 4. Arnhem-Nijmegen:  
 5. Twente: 
 6. Parkstad-Limburg:  
 7. Midden-Brabant:  
 8. Zuid-Limburg:  
 9. ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan):  
 10. Nieuw Land (Almere-Lelystad):  
 11. Mainstage (Metropoolregio Amsterdam-Zaanstad-Almere):  
 12. Rotterdam-Zuid 
 13. Den Haag Zuidwest:   
 14. North Sea Port District (Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Gent)  

Verduurzamingsslag 

De Regiodeals kennen een aantal focuspunten. In de Kamerbrief over de nieuwe Regiodeals schrijft De Jonge: ‘Als we overkoepelend kijken naar de Regio Deals, dan valt op dat in bijna alle Regio Deals het gaat over de aansluiting van het onderwijsaanbod, aan de behoeften van de werkgevers in de regio, het versterken van de economie en/of de werkgelegenheid.’ 

In veel Regio Deals zijn verder ook thema’s als de circulaire economie en de energietransitie belangrijk. 

In de Regio Deal Midden-Brabant noemt de minister bijvoorbeeld het belang van verduurzamen van transport, zoals het opzetten van een zero emissie haven in Waalwijk, in Zuid-Limburg gaat het over de toekomst van de chemische industrie. Op de Waddeneilanden is een grote verduurzamingsslag mogelijk in de toeristische sector, 

In landelijke regio’s zoals Noardwest-Fryslan en Twente is speciale aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen en de vitaliteit van de gebieden. De Regio Deal in Zuidoost Drenthe richt zich op goed onderwijs en het aantrekken en behouden van talent.  

Ook zijn er vier Regio Deals waar een stedelijk focusgebied meespeelt en wordt er in regio’s aan de landsgrenzen gekeken naar grensoverstijgende samenwerkingen.