'Ik heb veel zin om samen met de gemeente Delft, Bedrijven Kring Schieoevers, TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland, te werken aan de verdere versterking van Innovatiedistrict Delft, schrijft Van Antwerpen, naar aanleiding van haar benoeming op LinkedIn. 

In de functie van programmadirecteur wil Jeanet van Antwerpen samen met de partners, inwoners en ondernemers het Delftse innovatie-ecosysteem verder versterken. 'Bovendien gaan we nog nauwer samenwerken aan uitdagingen op het gebied van schaarse ruimte, verduurzaming, bereikbaarheid en talent.'  

Jeanet van Antwerpen heeft eerder vanuit verschillende rollen en organisaties aan meervoudige gebiedsontwikkelingen gewerkt, waaronder de ontwikkeling van duurzame werk- en innovatieomgevingen.  

Zij is de laatste jaren onder andere regiodirecteur geweest bij BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en algemeen directeur SADC. Ook is Van Antwerpen lid van de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur (RLi).  

In die rol van Rli-raadslid riep zij vorig jaar tijdens een webinar van het SKBN de overheid op om naast nationale doelen voor woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie ook doelen te formuleren voor ruimte voor werken.  

Innovatiedistrict Delft is het gebied nabij het centrum van Delft waar kennisinstellingen zijn gevestigd samen met start-ups, bestaande bedrijven en woonwijken. Ambitie van het samenwerkingsverband is dat niet alleen de stad Delft en de directe regio profiteren van de innovaties, maar ook Nederland.  

Op het aangrenzende werk-woongebied Schieoevers is veel innovatieve maakindustrie gevestigd en van oudsher een belangrijk deel van het Delftse mkb geconcentreerd. 

De gemeente Delft, Technische Universiteit Delft, Bedrijvenkring Schieoevers, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn de drijvende krachten achter dit samenwerkingsverband dat afgelopen april het levenslicht zag.