Zo wil de gemeente transformatie van bijvoorbeeld bedrijfsruimte naar woningen minimaliseren, richting geven aan het toevoegen van bedrijfsruimten, onbenutte ruimte op bedrijventerreinen benutten en betaalbare ruimte creëren voor bedrijven ín de stad, dus buiten de afgebakende industrieterreinen met als uitgangspunt het juiste bedrijf op de juiste plek. De vraag hoe je ruimte voor werk borgt staat centraal tijdens het BT Event op donderdag 9 november in Rotterdam (zie meer informatie onderaan dit bericht).  

‘De timmerman, de aannemer en de meubelmaker willen we graag behouden in onze stad. Zonder ruimte voor bedrijven vindt een student elektrotechniek geen stageplek’, benadrukte de Rotterdamse wethouder Robert Simons afgelopen woensdag bij de presentatie van het Actieplan Bedrijfsruimte 

De maakindustrie biedt volgens de wethouder van Haven en Economie werk aan vakmensen en dat is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de economie van Rotterdam.  

Tot 2040 worden in Rotterdam ongeveer 50.000 nieuwe woningen gebouwd om te kunnen voldoen aan de verwachte forse bevolkingsgroei. Meer inwoners betekent ook dat er meer behoefte is aan dagelijkse voorzieningen en banen. In de Omgevingsvisie van Rotterdam is een ondergrens van één baan per woning afgesproken.  

Dit betekent volgens de gemeente dat de hoeveelheid bedrijfsruimte eigenlijk zou moeten toenemen om werk te bieden aan de groeiende bevolking, waarvan de meeste het liefst in de buurt van hun woning willen werken. 

‘Vooral praktisch opgeleide mensen blijken niet ver te willen reizen voor hun werk, stelt het actieplan.   

Rem op teruggang bedrijfsruimte

Het plan is de concrete uitwerking van het ‘college target bedrijfsruimte’, waar de Rotterdamse raad vorig jaar november groen licht voor gaf. Het Rotterdamse stadsbestuur zette daarmee niet alleen een harde rem op de verdere teruggang van het volume (BVO) ruimte voor werken, maar stuurde ook aan op de plaatsing van het juiste 'bedrijf op de juiste plek'. Het actieplan is een concretisering van het beleid. 

De komende vier jaar wordt door Rotterdam ingezet op het behoud van minimaal 4,2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte. Op dit moment zit de stad hier iets onder, maar tegelijkertijd stelt het stadsbestuur in het actieplan vast dat schaarse bedrijfsruimte veel efficiënter gebruikt kan worden. 

Acht acties voor het juiste bedrijf op de juiste plek  

Rotterdam beschikt over 43 stedelijke bedrijventerreinen. Het percentage beschikbare bedrijfsruimte op deze terreinen ligt volgens de gemeente onder een gezond frictieniveau van 5 procent. Om de schaarse ruimte beter te benutten volgens het principe van het juiste bedrijf, op de juiste plek staan in het woensdag gepresenteerde actieplan acht acties waarmee dit doel moet worden bereikt: 

  1. De transformatie van bijvoorbeeld bedrijfsruimte naar woningen verminderen en richting geven aan het toevoegen van bedrijfsruimten 
  2. Onbenutte ruimte en kwaliteit van bedrijventerreinen vergroten 
  3. Betaalbare ruimte creëren voor bedrijven die passen binnen de stad 
  4. Een gebiedsgerichte aanpak lanceren op belangrijke concentratielocaties voor bedrijfsruimte 
  5. Opzet van een bedrijfsmonitor om inzicht te krijgen in de huidige bedrijfsonroerendgoed voorraad 
  6. Bedrijven uit de maakindustrie in Rotterdam helpen te groeien en/of te vestigen en daarmee bijdragen aan het behoud en groei van werkgelegenheid en de transitie naar de schone en circulaire samenleving. 
  7. Ruimte opzoeken binnen de regelgeving op het gebied van uitgifte van kavels en verkoop van panden door de gemeente aan specifiek gewenste gebruikers 
  8. Testen van selectieve uitgifte om ervaring op te doen op het gebied van regelgeving bij kaveluitgifte en verkoop van panden door de gemeente aan specifiek gewenste gebruikers

Met het nieuwe beleid wil de gemeente ook voorkomen dat nog meer vierkante meters bedrijfsruimte plaats moet maken voor woningbouw, want in het verleden zijn veel binnenstedelijke bedrijventerreinen, zoals op de Kop van Zuid, getransformeerd tot woonwijk, waarvan de maakindustrie de dupe werd.  

Scheefwerkers houden ruimte bezet

Daarnaast zijn op een aantal bedrijventerreinen aan de rand van de stad bedrijven in lagere milieucategorieën gevestigd die niet in die omgeving horen. Dit type bedrijven, denk aan detailhandel, sauna’s, sportscholen of broodzaakjes, leveren volgens de gemeente Rotterdam geen belasting op voor het milieu of produceren weinig geluid en kunnen prima in de buurt van woningen of winkels staan.  

Deze zogenaamde ‘scheefwerkers’ houden ruimte bezet voor bedrijven die wel in hogere milieucategorie horen en niet dicht bij huizen kunnen staan. Het actieplan biedt volgens het Rotterdamse college betere handvatten om bedrijven te helpen een geschikte plek vinden op een bedrijventerrein. 

Onder meer in Spaanse Polder wil de gemeente inzetten naar het beter benutten van ruimte voor werk. Bedrijven die nu allemaal een eigen gebouw op een stuk grond hebben, kunnen in sommige gevallen ook op een of meerdere verdiepingen in een bedrijfsverzamelgebouw werken. Daarvoor moet geschikte en deelbare bedrijfsruimte komen.  

Rotterdam is de eerste stad in Nederland die een ‘no net loss’ aan ruimte (bruto vloeroppervlakte, bvo) voor bedrijvigheid als beleid hanteert. Maar zelfs als steden als Rotterdam het huidige volume werkruimte op peil houden, staat dit op gespannen voet met de behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte, bleek uit eerder dit jaar gepresenteerde cijfers van JLL. Volgens de vastgoedadviseur vraagt elke nieuwe woning in de stad om zeker 20 vierkante meter stadsverzorgende bedrijvigheid.

BT-event: Het juiste bedrijf op de juiste plaats: van basisbehoefte naar ruimtelijke inpassing

De gemeente Rotterdam is een van de gastheren van het BT-event, Ruimte voor Werk, samenwerken aan integrale verstedelijking, donderdag 9 november aanstaande in het Sparta Stadion. Over het onderwerp het juiste bedrijf op de juiste plek, op basis waarvan het Actieplan Bedrijfsruimte voor Rotterdam tot stand is gekomen, zal stedenbouwkundige Merten Nefs tijdens een salonsessie laten zien hoe met een andere blik kan worden gekeken naar dit thema. In opdracht van de gemeente Rotterdam presenteerde de senior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit recent met een onderzoeksteam een studie, waarin is gekeken naar de behoefte aan bedrijfsruimte met een ongebruikelijk uitgangspunt: de maatschappelijke doelen van de stad. Voor meer info en aanmelden, ga naar: btcongres.nl/.