Gebiedsdashboard TransformCity werd gisteren gelanceerd. Saskia Beer, een van de initiatiefnemers: 'TransformCity integreert visuele storytelling, open data, co-creatie, crowdsourcing en crowdfunding. De online kaart toont alle relevante zaken, zoals gebouwen, wegen, stations, parken en voorzieningen als klikbare objecten die basisinformatie bevatten. Daarnaast kan gedetailleerde informatie worden gevonden over thema’s als energie, mobiliteit, vastgoed en gemeentelijk beleid. Behalve de huidige situatie toont de tijdslijn ook recente ontwikkelingen en toekomstvisies.'

Amstel3 is het kantorengebied tussen de Amsterdam ArenA, het AMC, de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de A2. Amstel3 transformeert de komende jaren stapsgewijs naar een gemengd stedelijk gebied. 'Dit proces is niet iets voor alleen de gemeente en grote ontwikkelaars, maar voor alle gebruikers. Zij werken actief samen aan ingrepen die huisvesting, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van het gebied verbeteren. Wij hebben TransformCity ontwikkeld om ieders dromen en ideeën te ontsluiten', zegt Beer.

Crowdfunding

Beer: 'Het dashboard is volledig interactief en maakt het makkelijk om direct te reageren op en te participeren in de gedeelde plannen en ontwikkelingen. Bovendien kan iedereen zijn eigen ideeën en initiatieven uploaden, feedback krijgen van de buurt en de officiële instanties en het lokale draagvlak testen. Aangezien ideeën vaak financiering nodig hebben, kunnen via de onderliggende crowdfunding-infrastructuur projectmatige allianties worden gebouwd en middelen worden gekoppeld. Zo wordt actieve participatie beloond, soms met een opwaardering van de dagelijkse omgeving en soms met een daadwerkelijk financieel aandeel in een lokale ontwikkeling of onderneming.'

De komende tijd wordt het dashboard live getest en doorontwikkeld in Amstel3. De eerste crowdfundingcampagne staat al live en richt zich op het aantrekkelijk maken van het noordelijke stationsplein Holendrecht, waar nu een modderig olifantenpad ligt. TransformCity is bedacht en ontwikkeld door de mensen van ZO!City, dat al sinds vijf jaar actief is als collectief transformatieplatform in Amstel3. Het begon onder de naam Glamourmanifest als aanjager van kleinschalige en soms ludieke interventies in het gebied Amstel3.

Volgens Beer worden achter de schermen inmiddels gesprekken gevoerd met meer steden om de pilot uit te breiden. 'Niet zo verwonderlijk, aangezien we te maken hebben met een fundamentele transitie in de ontwikkeling van onze steden die vraagt om een nieuwe werkwijze met nieuwe verbinders en nieuwe tools.'