‘Een groot gedeelte van het stroomnetwerk in Den Haag gaat te maken krijgen met overbelasting,’ zo waarschuwt Kapteijns in zijn brief aan de gemeenteraad. Dit komt mede door de Haagse ambitie om het aantal openbare laadpalen tot 2030 tot ruim 5.600 te laten doorstijgen. 

Tegelijkertijd heeft stadsvervoerder HTM grote delen van de dag een stroomoverschot, afkomstig van het bovenleidingnet voor trams en elektrische bussen.  

In de pilot worden meerdere proeven gedraaid om de overbelasting tegen te gaan. Behalve leunen op elektriciteit uit het tramnet, oppert de gemeente het idee om laadpalen tijdens de drukste uren, tussen 17.00 uur en 19.00 uur, minder stroom af te laten geven. Auto's die gebruikmaken van de laadpalen zullen hier weinig van merken, aldus de gemeente. 

Als de elektriciteitspilot succesvol blijkt, liggen er kansen voor opschaling en hoeft het elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin mogelijk niet extra belast te worden voor het groeiende laadpalen-arsenaal in Den Haag. 

Die groeipijn is er al: bij het plaatsen van nieuwe laadpalen moet de netbeheerder vaak al werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te verzwaren. 

‘Juridisch zeer complex’ 

De Haagse pilot heeft veel weg van een ander project in Rotterdam, waar stadsvervoerder RET via haar metronetwerk probeert om elektriciteit te mogen leveren aan laadpleinen. Ondanks dat minister Rob Jetten in antwoorden op Kamervragen heeft laten weten dat vervoerders elektriciteit mogen leveren aan derden, is het uitwisselen van stroom ‘juridisch zeer complex’, aldus de gemeente. De RET stuit op verschillende wettelijke obstakels. 

Ook Gemeente Den Haag worstelt ermee. ‘Qua techniek is dit naar verwachting op korte termijn uitvoerbaar, juridisch is dit inderdaad complex’,aldus de woordvoerder van wethouder Kapteijns. ‘Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre deze samenwerking met de HTM is toegestaan binnen de bestaande wetgeving. De gemeente Den Haag is bekend met de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de RET en heeft hierover nauw contact met de gemeente Rotterdam.’

De gemeente Den Haag kijkt ook over de schouders mee bij een Utrechts project met bidirectioneel laden in Utrecht. Utrecht had in september de primeur met deelauto's die stroom terug leveren aan het net. Deelautobedrijf We Drive Solar heeft uitgesproken dit ook buiten Utrecht op te willen schalen.