Met de marktverkenning moeten corporaties toetsen of ze niet marktverstorend werken bij het realiseren van niet-DAEB (middenhuur) woningen.  

Dit leidt in de praktijk tot vertraging en onzekerheid bij de bouw van middenhuurwoningen door corporaties. Dit zorgt ervoor dat woningcorporaties terughoudend kunnen zijn in de vraag of ze een niet-DAEB-opgave (Diensten van Algemeen Economisch Belang, de kerntaak van corporaties) oppakken. 

Aanvankelijk wilde het kabinet niet verder gaan dan het verlengen van het opschorten van de marktverkenning. Het daarvoor benodigde wetsvoorstel werd vorige week donderdag behandeld. De ChristenUnie pleitte echter voor afschaffen van de markttoets in plaats van opschorten. Het daarvoor ingediende amendement kon op steun rekenen van een meerderheid van de Kamer. 

NEPROM: gelijk speelveld moet blijven 

De brancheorganisatie voor project- en gebiedsontwikkelaars NEPROM gaf eerder dit jaar aan er geen probleem mee te hebben als de verplichte markttoets nog enige tijd wordt opgeschort, maar verbond daar de voorwaarde aan vast dat corporaties de bouw van middenhuurwoningen beperkten tot ‘daar waar dat bijdraagt aan de kerntaak en met een echt gelijk speelveld, waarbij voor de corporatie geen bijzondere voordelen gelden t.o.v. commerciële marktpartijen’, aldus de NEPROM in een brief eind februari

Wet betaalbare huur 

In de praktijk blijken commerciële partijen moeite te hebben om rendementsdoelstellingen te combineren met een voor middeninkomens betaalbare huur. Met de Wet betaalbare huur wil woonminister Hugo de Jonge de huren in het middensegment aan een streng regime verbinden. Vanuit de hoek van de woningbeleggers wordt hier protest tegen aangetekend. 

De VVD keerde zich afgelopen weken tegen het 'cappen' van de huren en stelde een alternatieve 'mietspiegel' naar Duits model voor, dat door minister De Jonge is getorpedeerd omdat het zou resulteren in hogere huren. In hun scepsis over de Wet betaalbare huur heeft de VVD BBB, JA21, SGP en FvD aan haar zijde. Meer linkse partijen zijn voorstander van het aan banden leggen van de huren door het doortrekken van het puntenstelsel. 

De bal ligt daarom bij de nieuwe partij NSC van Pieter Omtzigt en de PVV. In zijn gisteren gepresenteerde programma rept Omtzigt niet over prijsregulering, maar pleit hij wel expliciet voor een rol van de corporatiesector in het lagere middensegment.

Gisteren stemde zowel Omtzigt als de PVV tegen een motie van Kamerlid Wybren van Haga om particuliere verhuurders vrijstelling te verlenen van de regulering van de middenhuur. Een andere motie over een heroverweging van de regulering van de middenhuur, waarin de rentabiliteit van nieuwbouw en bestaande huurwoningen wordt meegenomen, kreeg eveneens geen steun van diezelfde twee partijen. 

Doorbouwgarantiefonds

Een Kamermeerderheid stemde dinsdag in met het amendement van Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Chris Stoffer (ChristenUnie) voor de oprichting van een nationaal doorbouwgarantiefonds. Daarvoor komt 175 miljoen euro beschikbaar.