In het programma ‘Tijd voor herstel’ van NSC is veel aandacht voor woningbouw. Nieuwbouw was volgens Omtzigt de afgelopen jaren te veel gericht op hogere segment. Zijn partij zet in op veel betaalbare woningen, die voor een groot deel door woningcorporaties moet worden gebouwd.  

Daartoe wil hij de verhuurdersheffing afschaffen, heffingen te verlagen en pensioenfondsen stimuleren meer in Nederlandse stenen te investeren. Personeel voor die opgave moet deels komen vanuit het Rijk. De partij wil minder Rijksambtenaren. 

Daarnaast wil de partij het voor corporaties weer mogelijk maken om, met garanties van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), lage middenhuurwoningen te bouwen. 

Met de markt wil hij in gesprek zodat die ook meer woningen met middenhuur gaan bouwen. Om de onzekerheid op de woningmarkt niet verder te voeden, verandert er wat hem betreft voorlopig niets aan de fiscale behandeling van de eigen woning. 

Termijn flexwoningen oprekken 

Omtzigt wil dat het Rijk niet-vrijblijvende afspraken maakt met provincies en gemeenten over aantallen te bouwen woningen. In gemeentelijke en provinciale plannen moeten voldoende nieuwbouwlocaties worden aangewezen, wil hij. Die zijn gelegen rondom middelgrote en grote steden. 

Flexwoningen kunnen wat hem betreft een uitkomst bieden, omdat die snel kunnen worden gebouwd. Hij stelt voor om de terugverdientijd voor tijdelijke woningen op te rekken van maximaal 30 naar 40 jaar, zodat de woningen een betere kwaliteit kunnen krijgen.  

Straatje erbij 

In dorpen en kleine kernen moet volgens NCS ruimte zijn om te bouwen voor de lokale behoefte. Omtzigt wil regels schrappen en ‘een straatje erbij’ mogelijk maken. Daarmee vindt hij de demissionair woonminister Hugo de Jonge aan zijn zijde, die dat eerder al wilde. 

Ook wil hij het splitsen van woningen makkelijker maken en meer doen met transitie van leegstaande kantoren. Gemeenten moeten van hem op zoek naar locaties voor het ‘inbreiden’ van nieuwe woningen en het ‘optoppen’. 

Rijksgronden worden wat hem betreft ingezet voor woningbouwlocaties. Als het gaat om gebiedsontwikkeling, moet vanwege de snelheid een gemeente contracten aan kunnen gaan zonder aanbesteding. Dat zou een uitzondering moeten zijn op het Didam-arrest. 

Meer sociale huur en middenhuur 

NSC wil dat een groot deel van de nieuwe woningen onder sociale huur of middenhuur gaat vallen. Voor kamerverhuur zet hij in op het puntenstelsel. Hij wil dat het makkelijker maken een lagere huur af te dwingen als de verhuurder zich niet aan het puntensysteem houdt. 

Gemeenten die minder sociale huurwoningen hebben dan het landelijk gewenste gemiddelde, worden door NCS gedwongen een minimum van 30 procent sociale huur in hun nieuwbouwprogramma op te nemen. 

Omtzigt wil gemeenten met de nieuwe Huisvestingswet meer mogelijkheid geven om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan speciale groepen, zoals politiemensen, of aan mensen met een lokale binding. 

Voor gemeenten geldt, dat die volgens Omtzigt niet langer kunnen sturen op erfpacht. Dat moet tenminste voldoen aan de NHG-criteria (Nationale Hypotheek Garantie). Bij gebrek hieraan wil hij aanpassingen van de canon maximerend op indexatie met inflatie van het oorspronkelijke canonbedrag. 

Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract is relevant omdat de partij van Pieter Omtzigt in recente peilingen de grootste kan worden na de verkiezingen.