De flexwoningen komen te staan in de Amsterdamse Bijlmer aan de rand van het Brasa Park.  Volgens de gemeente en de drie woningcorporaties is de bouw van de tijdelijke woningen de oplossing om snel iets te doen aan de wooncrisis. 

Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. In de loop van de tweede helft van volgend jaar worden verdeeld over dertien gebouwen de eerste tijdelijke woningen opgeleverd in de nieuwe wijk genaamd 'Brasa Village'. Dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders.  

Het project kan volgens de initiatiefnemers zo snel van de grond komen omdat het bouwproces gestandaardiseerd is. De onderdelen voor de woningen worden modulair in een fabriek geproduceerd.  

Ook zorgt het gezamenlijke integrale plan van de gemeente Amsterdam en de drie woningcorporaties ervoor dat het project in een kort tijdsbestek kan worden gerealiseerd. 

In Brasa Village komt een voorzieningenplein en een ontmoetings- en activiteitencentrum. Voor de invulling volgt nog nader onderzoek. Gekeken wordt onder andere naar een buurtkeuken, een wisselwinkel voor lokale startende ondernemers en kantoorruimten. In drie gebouwen in de wijk komt een collectieve ruimte waar bewoners elkaar ontmoeten, kunnen werken en een ruimte voor de was.  

De gemeente Amsterdam kwam vorig jaar met het Rijk overeen om binnen enkele jaren duizend flexwoningen te bouwen. Amsterdam heeft hiervoor vier locaties aangewezen. De woningen zijn bestemd voor statushouders, jongeren en studenten en andere spoedzoekers.