Met de prijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, wil de coalitie Ruimte voor Werk de aandacht vestigen op nieuwe mixvormen, waarbij werk als functie te midden van andere functies een plek krijgt of behoudt in de stad. 

MENU heeft dit het beste gedaan volgens de vakjury die in haar uitgebreide rapport het project in de toekomstige stadswijk in de Merwedekanaalzone in Utrecht prijst voor het feit dat het duurzaam hergebruik, circulariteit en innovatieve programmering samenbrengt door een bestaand ‘cultuurhistorisch’ opslaggebouw te renoveren tot ‘markthal in een nieuwe stijl’ met ruimte voor creatieve ondernemers, horeca en een hotel. 

Ook zijn de juryleden te spreken over de wijze waarop de ontwikkelcombinatie, Janssen de Jong Projectontwikkeling en ontwikkelaar Lingotto, samenwerken met alle betrokkenen binnen het project op zowel programmatisch als beheertechnisch vlak.  

'Hierdoor is er een grotere kans dat het project ook na een aantal jaren nog bestaanszekerheid geeft aan de creatieve en ambachtelijke industrie.' 

'Bij dit project is alles uit het kavel gehaald, het lijkt op een ‘eigen stad in de stad', zegt jurylid Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam. 

Naast MENU waren ook de projecten, BinnenDok (Amsterdam), ImageWharf (Amsterdam), Zandkasteel (Amsterdam) en ZOHO (Rotterdam) genomineerd voor de award, die eind vorige week werd uitgereikt in de voormalige Kabelfabriek in Delft.  

Over de inzendingen zegt de jury dat er sprake was van een grote diversiteit: van grootschalige gebiedsontwikkelingen in tekentafelstadium, tot aan gerealiseerde transformaties op gebouwniveau. 

Ruimte voor werk behouden  

De jaarlijkse prijs beschouwt de Coalitie Ruimte voor Werk, een initiatief van een zevental adviesbureaus, vooral als aanmoediging voor de initiatiefnemers om de plannen daadwerkelijk te realiseren.  

Ook moet de prijs opdrachtgevers uitdagen om de rol en ruimte van het werken zo goed mogelijk te behouden, verder uit te breiden en te ontwikkelen in samenhang met wonen en alle andere functies behorend bij een inclusieve en gemengde stad.