Eerder was De Jonge nog erg huiverig voor een doorbouwgarantie, maar nadat initiatiefnemers CU-Kamerlid Pieter Grinwis en zijn collega Henk Nijboer van PvdA/Groenlinks dekking hadden gevonden, is hij wat bijgedraaid. 

‘Ik denk dat het best een interessante gedachte kan zijn om een doorbouwgarantie te hebben. Ik ga dus niet voor dat idee liggen. Ik plaats er wel een paar kanttekeningen bij’, hield hij de Tweede Kamer voor.

Kost het niet te veel met elkaar? Wentelen we niet te veel risico's af op het collectief?’ En: ‘Nemen we niet te veel risico's weg die ook gewoon horen bij een gezond functionerende markt?’ 


De Jonge zei dat er structureel te duur is geprogrammeerd in de afgelopen jaren. ‘Mensen met een normaal salaris kunnen helemaal geen 4,5 ton betalen als de rente niet zo absurd laag staat. Dus laten we nou gewoon programmeren waar daadwerkelijk behoefte aan is.

Een aarzeling die De Jonge nog wel heeft, is dat ontwikkelaars misschien denken: ik ga pas bouwen als ik aan die zak geld kan komen. ‘Laat dat dus voor niemand een reden zijn om nu niet gewoon door te douwen en door te bouwen. Zo groot is de zak geld ook weer niet.’ 

Interdepartementaal beleidsonderzoek

Momenteel werkt een Interdepartementaal beleidsonderzoek (ibo) aan een onderzoek waarin meer maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken onder de financiële loep liggen. ‘Want — en dat is wel de waarschuwing — niet alle financiële impulsen zijn goed.‘ 

Op het punt van de doorbouwgarantie rapporteert het ibo in december en dan wil De Jonge begin 2024 terugkomen op het voorstel. Als het doorgaat, is het geld sowieso pas in 2025 beschikbaar. 

Voor CU-Kamerlid Pieter Grinwis en zijn collega Henk Nijboer van PvdA/Groenlinks waren de woorden van De Jonge in ieder geval erg bemoedigend. 

Over zijn zorgen zei Nijboer: ‘In het amendement zitten natuurlijk ook een aantal zaken besloten, zoals een premie en een korting op de koop van woningen, zodat niet iedereen naar dat loket rent en zegt: koopt u mijn woning maar op.’

Overdrachtsbelasting onderwerp formatie

>De doorbouwgarantie was niet het enige waar Grinwis en De Jonge het over eens werden. Beiden vinden de overdrachtsbelasting van 10,4 procent veel te hoog.  

Alleen had De Jonge daar geen pasklare oplossing voor. ‘Je weet nooit of u zichzelf nog een keer terugvindt aan een volgende formatietafel. Maar als dat zo is, is dit iets om tegen die tijd mee te nemen.’ 

In het debat werd verder de Woningbouwimpuls (Wbi) aangehaald. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar wil dat 20 miljoen gelabeld wordt voor studentenhuisvesting en diende een amendement in. Een prima idee, vond de minister.  

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente Utrecht. Die merkte woensdag op dat onzelfstandige studentenhuisvesting geen onderdeel is van de Wbi.