‘Om maar met de deur in huis te vallen: met het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in onze steden is het niet al te best gesteld. De afgelopen 20 jaar is het ook nog eens aanzienlijk verslechterd’, aldus de partners van de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. 

Nederlanders zijn ‘massaal te zwaar’. In 2021 had de helft van hen overgewicht, waarvan 14 procent zelfs obesitas. Dit leidt tot grotere kans op ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Het zorgsysteem kan dit nu al met moeite aan, schrijven de partners van de City Deal. ‘Bovendien is ons huidige voedselsysteem erg belastend voor het klimaat’. 

Gemeenten hebben de mooie opdracht om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor hun burgers. De toegang tot gezond en duurzaam voedsel valt hier ook onder. Die opdracht blijkt nog niet zo eenvoudig. Om de helpende hand te bieden, brengt de brengt de City Deal nu een tijdschrift uit.

Gezonder en lokaal voedsel 

In het tijdschrift delen steden als Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Wageningen hoe zij streven om van gezonde, duurzamere keuzes een logischere en makkelijkere keuze te maken.  

Dit willen zij bereiken door Nederlanders te overtuigen om vaker gezond te eten en drinken, maar ook om het aanbod van ongezond eten en drinken te verkleinen en deze meer lokaal aan te bieden. Het tijdschrift is een eerste aanzet om andere gemeenten te inspireren en de voortgang van de City Deal te delen. 
 

Omgevingsinstrumenten 

Maartje Poelman, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, beschrijft in het magazine de invloed van de voedselomgeving op ons eetgedrag. Gedragswetenschapper Ronald Voorn licht toe hoe reclame verleidt tot ongezondere keuzes. Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede pleit voor meer instrumenten voor gemeenten waarmee zij het voedselaanbod in de stad kunnen beïnvloeden. 

Het aantal fastfoodzaken blijft stijgen en 91 procent van het aanbod in de horeca is ongezond. Vooral in wijken en buurten met een lagere sociale status en inkomen zijn twee keer zoveel aanbieders van ongezond voedsel actief. 

In de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving werken gemeenten, provincies, ministeries en instanties samen om de voedselkeuzes van Nederlanders gezonder te maken door gedragsverandering en nieuwe omgevingsinstrumenten. 

De volgende partijen zijn bij de City Deal aangesloten: de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Wageningen, de Provincies Zuid-Holland en Zuid-Holland en de Ministeries van LNV, VWS, BZK. Ook het Voedingscentrum, JOGG, Taskforce Korte Keten, Flevo Campus en Platform 31 zijn aangesloten.