‘Co Verdaas is een bevlogen bestuurder en wetenschapper', zegt minister Harbers over de benoeming. ‘Hij heeft veel ervaring met de grote opgaven die het veranderende klimaat veroorzaken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over extreem weer en een stijgende zeespiegel.’ 

Harbers koos Verdaas mede door zijn ruime ervaringen als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. ‘Hij kan als geen ander de ruimtelijke uitdagingen op het gebied van water verbinden aan de andere grote opgaven die een beslag leggen op onze ruimte.’ 

Verbindingen leggen 

Verdaas wil in zijn nieuwe functie de wateropgaven koppelen aan de opgaven voor woningbouw, (delta)natuur en verduurzaming van de economie. ‘Water heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen.’ 

‘We hebben een traditie van beschermen tegen het water en een ambitie te leven met het water. Binnen het Deltaprogramma zet ik me graag in om daar een goede verbinding tussen te leggen.’ 

Als onafhankelijk regeringscommissaris bewaakt hij de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma waarin overheden en kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en weersextremen en te zorgen voor voldoende zoetwater.  

De deltacommissaris rapporteert ieder jaar op Prinsjesdag over de uitvoering van het Deltaprogramma en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie.   

Verdaas blijft hoogleraar 

Co Verdaas was eerder voor de PvdA lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Hij studeerde planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde daar op het proefschrift ‘Plannen laten zich niet plannen’, een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland.  

Verdaas blijft naast zijn functie als deltacommissaris ook deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. 

Hij wordt na Wim Kuijken en Peter Glas de derde deltacommissaris.