Wethouder Gerard van As zegt dat Alphen aan den Rijn uit het contourenplan blijkt dat bouwen in de polder kan. Hij is daar blij mee, want volgens hem is er grote behoefte heeft aan meer woningen in het gebied. 

’Daarom is samen met overheids- en marktpartijen onderzocht of Alphen aan den Rijn zich aan de noordwestrand van de stad in de polder Gnephoek verder kan ontwikkelen waarbij het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan. Dit blijkt zo te zijn.’ 

In het plan wordt antwoord gegeven op vragen als waar de bodem geschikt is om te bouwen; hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeteren en hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor verkeer. 

Nu het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad, is het vervolgens aan het provinciebestuur om een besluit te nemen. Als die ook akkoord gaat, en de Alphen aan den Rijn een Rijksbijdrage krijgt voor de verdere ontwikkeling, dan werkt de gemeente het Contourenplan uit in een Masterplan Gnephoek. 

Daarin komt te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen, hoe het gebied in de toekomst met openbaar vervoer bereikt kan worden, hoe de nieuwe natuur kan worden aangelegd en hoe historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden.   

‘Ondergrond te slap’ 

Lange tijd dwarsboomde de provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap Rijnland de vergunning voor het woningbouwproject. Voornaamste argument van beide partijen was dat de ondergrond in de polder veel te slap zou zijn voor woningbouw.  

Nadat woonminister De Jonge had gedreigd in te grijpen, ging de provincie akkoord. Bouwen is toch mogelijk, dankzij onder meer nieuwe bouw- en waterverwerkingstechnieken, redeneerde de provincie en het hoogheemraadschap. 

De Jonge zei dat de Gnephoek als voorbeeld moet dienen voor de rest van Nederland als het gaat om buitenstedelijk bouwen. 

Betaalbare woningen met oog voor natuur 

De ontwikkeling wordt ter hand genomen door BPD. Directeur Patrick Joosen zegt dat locaties als Gnephoek onvermijdelijk zijn als Nederland meer betaalbare woningen wil bouwen. In de Gnephoek komen volgens hem zeker 60 procent van de woningen in het sociale huursegment en het middensegment met huur- én koopwoningen. 

‘Belangrijk is daarbij dat we dit doen met oog voor de natuur en ecologie, en dat we in onze ontwerpen ook ruimte bieden aan het landschap. Met de vaststelling van het contourenplan voor de Gnephoek is een belangrijke stap gezet voor een natuur inclusieve ontwikkeling. ‘ 

Het Contourenplan komt precies één jaar na het advies van voormalig deltacommissaris Wim Kuijken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Gnephoek. Daarin stelde Kuiken dat er ruimte is voor 5.500 woningen in de Gnephoek.