Daarmee is volgens de RVO een grote stap gemaakt ten opzichte van 2021, toen het aandeel zonne-energie nog maar 9,7 procent bedroeg. In 2017 was het 1,9 procent.  

Het totale vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland groeide vorig jaar naar 19,1 gigawattpiek (GWp). Dat is een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van 2021.  

Vooral het aantal zonnepanelen op woningen en kleine bedrijven groeide, met maar liefst 53 procent. Deze ‘kleinere zonne-energieprojecten' lijken toe te nemen dankzij de aantrekkelijke salderingsregeling, waarmee huishoudens geld terugkrijgen van de energieleverancier voor de hoeveelheid opgewekte zonnestroom die zij niet verbruiken en teruggeven aan het net. 

De hoge energieprijzen, een gevolg van de huidige gastekorten, waren het afgelopen jaar een grote aanjager voor huishoudens en kleine bedrijven om extra te investeren in energiebesparende maatregelen en de opwek van zonne-energie. 

Van het totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik kwam in 2022 31 procent voort uit zonnepanelen op woningen. In 2020 was dat nog maar 17 procent. 

Vanaf 2025 tot 2031 wil het kabinet de salderingsregeling afbouwen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen. 

De RVO verwacht desondanks dat de hoeveelheid zonne-energie groeit, van 19 GWp eind vorig jaar tot rond de 31 gigawattpiek in 2025. Volgens de overheidsdienst is zonder grote aanpassingen al 8 procent van het oppervlak van alle daken en parkeerplaatsen zonder aanpassingen geschikt voor zonnepanelen, wat al goed is voor 13 GWp aan zonne-energie.

Subsidieregeling maakt ook verschil bij grote ondernemers

Naast de huishoudens en kleinere bedrijven droegen ook grotere ondernemers bij aan de totale toename van zonne-energie-winning. Zij maakten gebruik van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor grootschalige zonne-energie-installaties. 85 procent van de grootschalige installaties (met een vermogen meer dan 15 kWp) kwam tot stand met gebruik van die subsidie. Dit is 43 procent van het vermogen van álle zonne-energie-installaties in Nederland die er in 2022 bijkwamen.

Grotere bedrijven maakten wel minder gebruik van hun SDE++-regeling. Van het in 2022 gerealiseerde zonne-energie-vermogen was het deel dat subsidie ontvangt uit deze regeling 43 procent. In 2021 was dit 63 procent. 

Nederlandse energie 41 procent duurzaam  

Alle duurzame bronnen bij elkaar, zoals zon en wind, waren in Nederland goed voor de opwekking van 41 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Naast de 14,8 procent van zon, komt 12 procent van wind op land, 7,1 procent van wind op zee en 7,6 procent uit biomassa.  

Verspreid over Nederland is 53 procent van zonne-energie afkomstig van panelen op veld- en wateropstellingen. De iets kleinere helft komt van panelen op daken. Het meeste vermogen zonne-energie komt uit Drenthe, Noord-Brabant en daarna Gelderland, blijkt uit de monitor.  

Wel blijft Nederland kampen met een overbelasting van het elektriciteitsnet. Jaarlijks investeren netbeheerders hier al vier miljard euro in. Het ministerie van EZK geeft aan dit samen met netbeheerders, medeoverheden en kennisinstellingen aan te pakken, via het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.