Er moet veel meer oog zijn voor het landschap en groen. Bouw ondergronds en meerlaags, bouw een laag extra of sloop eens een ‘oude doos’ of ander gebouw op een bestaand terrein als deze niet meer voldoet.  

Dit mis ik in alle ophef over de ‘verdozing’. Dit willen we niet meer, maar de politiek moet dan ook met marktpartijen eens echt investeren in het ‘beter’, anders en duurzamer benutten van bestaande bedrijventerreinen. Hier blijft het vaak slechts bij mooie woorden.   

Het deze week verschenen onderzoek van PBL en het recente advies van Rijksadviseur Veldhuis is wat mij betreft een wake up call richting gemeenten, regio’s en provincies om toch te kijken of alle goedgekeurde plannen en projecten die in de pijplijn zitten wel echt zo moeten worden uitgevoerd, of anders niet veel duurzamer en socialer kunnen met veel meer oog voor het landschap.  

''Nederland distributieland maakt helaas meer landschap en vestigingsklimaat kapot dan je lief is' 

Niet voor niets kaart de Monitor Landschap dit aan. Zeker het vestigingsklimaat van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland en specifiek de regio’s Rivierenland en Arnhem-Nijmegen wordt te grabbel gegooid nu verstening, verrommeling en aantasting van het landschap maar door blijft gaan.  

Landschappelijke waarde en kwaliteit is een cruciale vestigingsplaatsfactor voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Het PBL spreekt over een gestage verstening en verdichting van het landschap. In Jip en Janneke taal: vernaggeling.  

Nieuw verhaal nodig

Op zich is de door het PBL helder aangetoonde trend dat logistieke hallen steeds groter en meer XXL worden geen verrassing, na diverse waarschuwingen vanuit het college van Rijksadviseurs en het stevige advies uit 2019 

Duidelijk is dat van minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler geen sprake is. De hele bouw, vastgoed en logistieke sector viel over Rijksadviseur Wouter Veldhuis heen toen hij liet blijken dat zijn geduld na jaren van mooie woorden over de aanpak van de verdozing, op is.  

Er is gewoon een nieuw verhaal nodig en snel, want Nederland distributieland maakt helaas meer landschap en vestigingsklimaat kapot dan je lief is.  

Dat wisten we vier jaar geleden al, maar van de o-zo gewenste omslag en verduurzaming van de planning van logistieke bedrijventerreinen lijkt nauwelijks sprake. Ook al zijn de inspanningen van de Dutch Industrial Logistics Association (Dilas) uit de sector zelf te prijzen.