Het geld is bedoeld voor de aanleg van infrastructuur zoals wegen, bruggen, rotondes, busstations of fietsroutes. Deze zijn nodig voor een goede bereikbaarheid van nieuwbouwwoningen.  

In de praktijk moet het gemeenten ook gaan helpen om op korte termijn woningbouwprojecten te realiseren die eerder niet van de grond kwamen of pas later gebouwd zouden worden. 

Voorwaarde voor de investeringen is dat de bouw van de woningen binnen drie tot vijf jaar gestart is en minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt. 

‘Zo wordt er onder andere in Maastricht een snelle doorfietsroute gerealiseerd tussen Trega/Zinkwit en Station Maastricht, worden twee mobiliteitshubs in Deventer gerealiseerd op de huidige P+R van station Deventer en in het Rotokwartier, en wordt in Terneuzen een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt door verlenging van de Laan van Othene’, voegt het Rijk toe. Of ze daarmee doelen op projecten die al zijn aangevraagd is niet duidelijk. 

Ook voor bestaande bouw 

Het geld is ook bruikbaar voor infrastructuur rondom bestaande woningen. ‘Hiervan profiteren niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de huidige bewoners.’ 

‘Met deze regeling helpen we gemeenten met hele concrete knelpunten’, zegt Staatsecretaris Heijnen. ‘Dat komt de leefbaarheid van dorpen en steden ten goede. Als we nieuwe huizen bouwen willen we natuurlijk dat ze goed bereikbaar zijn. Een extra fietspad of een nieuwe rotonde kan een wereld van verschil maken.’ 

Investering Rutte IV 

Deze investering is onderdeel van de 7,5 miljard euro die kabinet Rutte IV bij het aantreden vrijmaakte. In november 2022 werd bekend hoe ze dit geld gingen uitgeven, nadat het inmiddels demissionaire kabinet bestuurlijke afspraken maakte met meer dan tachtig gemeenten.   

Achterstallige woningbouwprojecten krijgen een hoge prioriteit bij het Rijk. Afgelopen Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet bekend 50 miljoen euro naar voren te trekken voor achterstallige woningbouwprojecten.