Het onderzoek is ingesteld omdat omwonenden van het gebied, gelegen tussen de drie grote treinstations van Den Haag, vreesden dat de gemeente in de transformatieplannen voor het CID alleen prioriteit zou geven aan woningbouw.  

'We moeten samen met de stad ervoor zorgen dat die voorzieningen er komen. Met ontwikkelaars maken we afspraken over hoe we in het CID voldoende ruimte reserveren voor groen, winkels, horeca, scholen of huisartsenpraktijken', zegt wethouder Robert van Asten van Stedelijke Ontwikkeling in reactie op de uitkomsten van het onderzoek

Van Asten (D66) zegt tegen de lokale nieuwswebsite Den Haag Centraal dat hij in ontwikkelingsvisies afspraken met ontwikkelaars wil maken over de beschikbaarheid van voorzieningen. 'Elke projectontwikkelaar wil wel ruimte voor een supermarkt reserveren, maar doet hij dat ook voor medische voorzieningen? Dat gaan we vastleggen in ontwikkelingsvisies.'  

Een ontwikkelingsvisie biedt de gemeente volgens de wethouder kaders die tot op heden ontbraken. 'We willen niet alleen woningen bouwen, maar ook leefbare wijken. Dat doen we samen met omwonenden, ondernemers en ontwikkelaars. Alleen zo kunnen we als stad verantwoord groeien.' 

Het CID behoort tot een van de belangrijkste knooppunten van Den Haag. In dit gebied ingeklemd tussen de intercitystations Den Haag Centraal, station Laan van NOI en station Hollands Spoor werken ongeveer 90.000 mensen en er wonen 50.000 mensen.  

Tot en met 2040 worden in het CID, dat bestaat uit meerdere deelgebieden, naar verwachting 20.500 woningen bijgebouwd en er komt 400.000 vierkante meter aan extra kantoorruimte. 

Het Haagse stadsbestuur gaf in 2021 opdracht voor het voorzieningenonderzoek na kritiek vanuit de gemeenteraad en de huidige bewoners op de woningbouwplannen van het CID.  

Zij vreesden dat het college bij de grootscheepse gebiedstransformatie met veel woningen in hoogbouw onvoldoende ruimte zou reserveren voor sport-, horeca-, cultuur-, onderwijs- en zorgvoorzieningen.