Culemborg is een inclusieve stad met een bloeiend verenigingsleven, een bruisende binnenstad, fijne wijken en vele actieve vrijwilligers. Een stad met een groot duurzaam hart, waardoor we altijd open staan voor innovatieve oplossingen. Een stad met ietwat eigenzinnige inwoners. Een stad om in je hart te sluiten.  

Maar Culemborg is ook een stad met ongeveer 12.000 woningen en een enorme druk op de woningmarkt. Op dit moment is er bijna geen huis in het middensegment te koop. Dat is een belangrijk gegeven want als er alleen sociale of dure woningen te koop zijn, verandert de samenstelling en dus het DNA van de stad. Alle reden dus om hard aan de slag te zijn en te blijven om al die aspecten die de stad zo mooi maken, verder te brengen.  

Mijn naam is Monica Wichgers. De komende jaren mag ik op deze plek een column schrijven over hoe we die opgave in Culemborg oppakken. Zes jaar geleden heb ik met een aantal bevlogen stadsgenoten een lokale partij opgericht, Culemborg van Nu. De partij is onderdeel van het college. Sinds 5 jaar ben ik, met heel veel passie, wethouder van het fysieke domein.  

Uitdagingen voor 2040

Culemborg moet de komende 10 jaar 2.000 woningen toevoegen aan de huidige woningvoorraad en de 10 jaar daarna nog eens 1.000. De bestaande voorraad met 25% laten groeien dus. Dat is een enorme opgave op een bescheiden oppervlakte van 31 km2. Op ons kleine stukje Nederland willen we ook onze bijdrage leveren aan duurzaamheid, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. 

Daarom willen we natuurinclusief bouwen, een groene en veilige leefomgeving maken en goede voorzieningen dicht bij huis hebben. Tegelijkertijd moet het wegennetwerk voor een goede verkeersafwikkeling zorgen, in goede staat zijn en in 2040 een kwart meer Culemborgers aan kunnen. In mijn columns beschrijf ik de komende tijd hoe we al die opgaven oppakken.

Deelmobiliteit

Als we direct naar de actuele stand van zaken kijken, dan is de buurt Borg en Buiten met ongeveer 400 huizen nu in uitvoering. Deze buurt is het sluitstuk van onze uitlegwijk Parijsch. Daarnaast  bereiden we - om  continuïteit in woningbouw te krijgen - een transformatie voor van een deel van ons bedrijventerrein Pavijen. 

Daar zijn vlak bij het station een kleine 2.000 woningen gepland. Zowel in Borg en Buiten als bij de ontwikkeling van de woningen op Pavijen zetten we vol in op deelmobiliteit en andere vervoerswijzen. Gericht op de toekomst, waarin er meer ruimte is voor groen en ontmoeten en waar de auto minder dominant aanwezig is.

We moeten kiezen

Minder auto’s in de buurt, maar wel dichtbij beschikbaar. Laten we eerlijk zijn; iedereen een (rijtjes)huis met twee auto’s voor de deur, dat past niet in Nederland en zeker niet in Culemborg. Hoe graag we dat ook zouden willen. We hebben relatief weinig ruimte, dus moeten we kiezen. Benutten we de grond voor woningen en andere voorzieningen zoals sport, cultuur, onderwijs, recreatie of voor wegen en parkeerplaatsen? 

Bedenk daarbij dat veel auto’s 70 procent van de tijd ongebruikt blijven. En als ik eerlijk ben is dat bij mij ook het geval.  

Bij een tekort aan ruimte is het zeker de moeite om anders naar autobezit te kijken. Wel een auto kunnen gebruiken als je die nodig hebt maar niet persé een auto van jezelf. En ook om open staan om een andere mobiliteit te kiezen als dat kan. Zoals  de trein of de fiets.  We zullen realistische keuzes over ons ruimtegebruik moeten maken en daar sta ik als wethouder zeker achter.